Varan har lagts till i varukorgen
Nya regler om nödbelysning
Bestämmelser 18 dec 2013
Ett område där det kommit förändringar är utformningen av skyltar, till exempel av utrymningsvägar. Foto: Mikael Sjöberg.
Nödbelysning är en viktig del av säkerheten för alla som vistas i en lokal eller byggnad. Nu har det kommit ändringar i regelverken kring nödbelysning.

De senaste månaderna har det kommit flera förändringar i de regelverk som finns kring nödbelysning. Bland annat en uppdaterad standard.

Om man vill skaffa sig en överblick över vilka regler som gäller kan man läsa skriften ”Om bestämmelser för projektering och underhåll av nödbelysning”. Den ges ut av Föreningen Säkerhet genom Nödbelysning, FSN, som är en nödbelysningssektion inom Belysningsbranschen.

Underlätta för projektering och underhåll

Skriften vänder sig till konsulter, fastighetsägare och entreprenörer och i den har man sammanställt samtliga regelverk inom nödbelysning. Nu är skriften på väg att komma ut i en ny utgåva. Planerad utgivning är i februari och skriften går att beställa på FSN:s hemsida eller ladda ner gratis (se länk här invid). Tanken är att skriften kring nödbelysning ska underlätta vid projektering och underhållning.

Tre huvuddokument om nödbelysning

Regler och råd om nödbelysning finns framför allt i tre huvuddokument:

  • Boverkets byggregler, BBR
  • Standarden om nödbelysning, SS-EN 1838, som uppdaterades i höstas
  • Arbetsmiljöverkets föreskrift om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2.

Skyltarna har fått nytt utseende

En av förändringarna är skyltarnas utformning. Tidigare har dessa skyltar haft en grön bakgrund med vita symboler i form av en gubbe, en dörr och en pil. I den nya upplagan av standarden om nödbelysning, SS-EN 1838 följer man nu i stället den nya ISO-standarden. Där är gubben grön och infälld i en vit dörr. Det är dock fortfarande tillåtet att använda de gamla piktogrammen.

Skyltar för utrymningsplatser

Man har även tagit fram en ny skylt på förslag för utrymningsplatser. Den nya skylten följer samma grafiska bild som skylten ovan men man har istället placerat en rullstol i mitten som pilarna pekar på.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter