Varan har lagts till i varukorgen

Nya böcker om dokumentation av elinstallationer

Teknik 6 dec 2013
I elinstallationsreglerna står det att varje elinstallation ska förses med lämplig dokumentation. Foto: Anders Wester.
En väl genomarbetad dokumentation av elinstallationer är en förutsättning både för gott utförande och underhåll. Nu har det kommit nya utgåvor i ämnet.

Att dokumentera sitt arbete är en viktig del i alla elinstallationer. Det är till stor hjälp när elinstallationen behöver förändras eller underhållas.

- Det  sparar både tid och pengar att ha uppdaterade och korrekta ritningar och scheman, säger Anders Wester, fackområdesexpert för AMA-el.

Omarbetat material av två handböcker

Dessutom står det i elinstallationsreglerna SS 4364000 att varje elinstallation ska förses med lämplig dokumentation. Men hur går man då till väga på bästa sätt? De två nya utgåvorna som nu kommit ut är SEKs handbok 439 samt SEKs handbok 419 om dokumentationer av elanläggningar och elutrustning. Båda har nu fått ett omarbetat material.

Böckerna kompletterar varandra och kan användas av både tillverkare och användare och för de som ska förvalta och underhålla. Handböckerna kan även användas för självstudier och som underlag vid kurser.

Utrustning för maskiner och industriella processer

Handbok 439 ger en övergripande beskrivning av den metodik och de regler som används när man gör en dokumentation för såväl serietillverkad som enstyckstillverkad elutrustning. Det gäller oavsett om utrustningen är avsedd för maskiner eller för industriella processer.

I början av handboken finns 35 olika aktiviteter som guidar den som upprättar dokumentet stegvis mot målet. Eftersom allt kommer i en logisk ordning underlättas arbetet.

- För att få en tydlighet i ett projekt handlar mycket om att skapa strukturer. Det ger en transparens och tydlighet, vilket minskar risken för misstag och feltänk, säger Anders Wester.

Totalt omfattar handboken 300 sidor.

Strukturering och beteckning av objekt

Handbok 419, som vi kommer att skriva mer om längre fram, är en genomgång av grundläggande strukturering och beteckning av objekt. Den tar upp strukturscheman och översiktsscheman samt även märkning av apparater och kablar till lågspänningsanläggningar. Den består av tre delar.

Anpassats till ny utgåvor

De två första delarna, om dokumentation och märkning, har funnits med tidigare. Dessa har nu anpassats till nya utgåvor av standard. Den tredje delen är ny och behandlar dokumentens utformning. En anledning är att det tillkommit nya tekniker inom området, exempelvis inom trådlös förbindning, elgenerering och bussförbindelser.

Handböckerna finns att köpa i Svensk Byggtjänst webbutik.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial