Varan har lagts till i varukorgen
Ladda mobilen med vatten
Energi 12 dec 2013
Jämfört med solenergiladdare är den nya bränslecellsladdaren snabbare och mer tillförlitlig.
Vatten, luft och en bränslepuck. Det är vad som behövs för att driva världens första mobilladdare med en ny teknik som utvecklats på Kungliga tekniska högskolan.

Världens första mobilladdare som aktiveras med vatten är baserad på bränslecellsteknik från Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm. Tack vare de svenskproducerade mikrobränslecellerna har det nu blivit möjligt att ladda mobiler även i områden som saknar ström.

Elnät saknas idag i många länder

Uppfinningen tros kunna få stor betydelse genom att vara med och påskynda samhällsutvecklingen i tredje världen. Där saknas elnät i stora områden samtidigt som mobiltelefonen i många länder fyller en allt fler viktiga funktioner för befolkningen.

-Smartphonen används ofta som informationskälla för till exempel väderförhållanden och som betalningsinstrument, berättar Anders Lundblad, forskare och grundare till innovationsföretaget MyFC, som utvecklat laddaren. Han har forskat kring mikrobränsleceller och andra bränsleceller i över 15 år på avdelningen för tillämpad elektrokemi på KTH. Hans förhoppning är att få vara med och bidra till utvecklingen av framtidens miljöteknik.

Obama besökte KTH under sitt Sverigebesök

När USA:s president Barack Obama i höstas besökte Sverige, åkte han till just KTH i Stockholm. Där fick presidenten en presentation av och möjlighet att titta närmare på bland annat den nya miljövänliga mobilladdaren.

Laddaren drivs av vanligt vatten och vattnet behöver inte ens vara helt rent, utan sjövatten går till exempel bra att använda. Den bärbara laddaren ansluts till mobiltelefonen via USB-uttaget, och i samma ögonblick som vanligt vatten tillsätts startar den alternativa processen för strömförsörjning.

Kemisk energi blir till elektrisk energi

En bränslecell fungerar genom att ombilda vätgas, alltså kemisk energi, till elektrisk energi. Den enda biprodukten är vattenånga. Bränslecellens system är passivt och innehåller inga fläktar eller pumpar, bara ett membran för protonutväxling när väte och vatten blandas och resulterar i en elektrisk laddning.

Bränsleceller används inom fordonsindustrin

Liknande bränsleceller används i dag bland annat inom fordonsindustrin, till elbilar, lastbilar och bussar, och till backup-system för elförsörjning av sjukhus och kraftvärmeanläggningar.

Bränslecellernas positiva egenskaper:

  • Inga synliga eller störande avgaser.
  • Hög verkningsgrad även vid lägre effekter.
  • Ger låg bullernivå.

Till de främsta målgrupperna för den nya mobilladdaren hör personer som reser eller lever i svårtillgängliga områden i världen, som friluftsentusiaster och biståndsarbetare. Jämfört med solenergiladdare är bränslecellsladdaren snabbare och mer tillförlitlig. menar Anders Lundblad.

Tekniken miljövänlig

Energin räcker till nästan en hel laddning av en Iphone. Varje puck används bara en gång och sopsorteras sedan som metall eller hushållssopor. Tekniken innehåller inte några tungmetaller eller andra farliga ämnen. Laddaren kan ses som ett första steg mot målet att bygga in bränsleceller direkt i bärbara datorer.

Priset högt men förväntas sjunka

I våras öppnade MyFC en webbshop där man säljer den nya mobilladdaren. Än är priset högt, 1800 kronor för en bränslepuck. Men det förväntas sjunka framöver om den miljövänliga laddaren börjar produceras i större volymer. Redan i dag säljs tekniken till användare i Kina, Japan, USA och i stora delar av Europa. 

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Eldistribution Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter