Varan har lagts till i varukorgen

Kunskap från fjärrvärmeforskningen

Energi 19 dec 2013
Det finns drygt 140 forskningsrapporter om fjärrvärme och fjärrkyla att fördjupa sig i från programmet Fjärrsyn. Foto: Louise Rosén
Värmedrivna tvättmaskiner och torktumlare är konkurrenskraftiga i tvättstugor i flerbostadshus, det visar en av Fjärrsyns senaste rapporter.

Forskningsprogrammet Fjärrsyn arbetar med ett 30-tal studier inom fjärrvärme och fjärrkyla. Under hösten har flera projekt avslutats och resultaten redovisas i olika forskningsrapporter, däribland ses:

 • Fjärrvärmedrivna vitvaror
 • Solvärme i fjärrvärmesystem
 • Relining med strumpmetoden
 • Miljöklassningssystem för fjärrvärmeuppvärmda byggnader.

I rapporten "Fjärrvärmedrivna vitvaror" slår forskarna fast att det kan vara lönsamt att ha värmedrivna vitvaror, komfortgolvvärme och handdukstorkar i kommuner som har konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser. I flerbostadshus är värmedrivna tvättmaskiner och torktumlare i gemensamma tvättstugor konkurrenskraftiga. För enskilda vitvaror i bostäder är det dock bara torktumlare som är det.

Brister med solvärme i fjärrvärmesystem

Fastighetsägarnas intresse för att installera solvärme och sälja överskottet till sin fjärrvärmeleverantör har ökat. För att förbättra dagens anläggningar har 22 befintliga system utvärderats. Analysen visar att många av anläggningarna har brister med både:

 • systemutformning
 • driftuppföljning
 • värmeutbyte.

Relining kan nu användas på fjärrvärmerör

Metoden för att renovera fjärrvärmerör med relining har analyserats. Både teoretiska och praktiska tester visar att relining med strumpmetoden är en bra metod att laga och renovera fjärrvärmerör, då det nu finns ett material som tål höga tryck och temperaturer. Metoden är bland annat billigare och minskar trafikstörningar.

Forskningsrapporten om miljöklassningssystem visar hur olika uppvärmnings- och kylsystem påverkar slutresultaten i systemen BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. Forskarna konstaterar att miljöklassningssystemen ger olika utslag, bland annat ger BREEAM fördel åt värmepump och Miljöbyggnad i vissa fall fördel åt fjärrvärme. 

Flera års forskning sammanfattas

Sju års forskning inom fjärrvärme och fjärrkyla har lett till 140 rapporter inom olika områden. Nu har resultaten i rapporterna analyserats och de sammanfattas i fyra olika syntesrapporter:

 • fjärrvärmens utvecklingskraft
 • fjärrvärmens roll i energiomställningen
 • fjärrvärmens förtroende
 • systemeffektivisering.

Rapporterna visar bland annat att långa och förtroendefulla kundrelationer krävs för att fjärrvärmeföretagen ska få uppdrag inom energieffektivisering. En annan slutsats är att fjärrvärmebranschen måste agera aktivt i energiomställningen. Rapporterna går att ladda ner via Fjärrsyns och Svensk Fjärrvärmes webbplats.

FAKTA Om Fjärrsyn

Fjärrsyn är ett forskningsprogram som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla. Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen finansierar programmet som drivs av Svensk Fjärrvärme.

Programmet har funnits sedan år 2006 och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. I juli startade en tredje programperiod som sträcker sig till juli 2017.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Värme Kyla
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter

FAKTA Om Fjärrsyn

Fjärrsyn är ett forskningsprogram som ska stärka konkurrenskraften för fjärrvärme och fjärrkyla. Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen finansierar programmet som drivs av Svensk Fjärrvärme.

Programmet har funnits sedan år 2006 och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. I juli startade en tredje programperiod som sträcker sig till juli 2017.

Fördjupningsmaterial