Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
Tillgänglighet 10 dec 2013
Nu har rapporten om tillgänglighetsinventering av flerbostadshus kommit. Rapporten, 2013:24, innehåller en uppföljning av delmål 3 och exempel från fem kommuner.
Utgångspunkten för delmål 3 är att kommunen har ett ansvar för bostadsförsörjningen och därmed också ett ansvar för att det finns tillgängliga bostäder för kommuninvånarna. För att kommunen ska kunna ta detta ansvar behöver de kunskap om tillgängligheten i bostadsbeståndet. Det finns dock inga lagkrav om att kommunen ska inventera tillgängligheten i beståndet av flerbostadshus.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Rapporten som ska hjälpa och inspirera dig med inventering av tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Illustration: Boverket.
FAKTA Delmål

Under åren 2011-2016 arbetar Boverket med fem delmål inom strategin för funktionshinderpolitiken.

Delmål 3 handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.

De övriga delmålen är
Delmål 1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs.
Delmål 2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
Delmål 4. Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
Delmål 5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Utredning och program Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Rapporten som ska hjälpa och inspirera dig med inventering av tillgänglighet i flerbostadshusbeståndet. Illustration: Boverket.
FAKTA Delmål

Under åren 2011-2016 arbetar Boverket med fem delmål inom strategin för funktionshinderpolitiken.

Delmål 3 handlar om att fler kommuner ska ha inventerat sitt flerbostadshusbestånd ur tillgänglighetssynpunkt.

De övriga delmålen är
Delmål 1. En bättre kommunal tillsyn över hur bestämmelserna om tillgängligheten och enkelt avhjälpta hinder följs.
Delmål 2. En förbättrad tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.
Delmål 4. Funktionshinderperspektivet ska tydligt avspegla sig i den fysiska planeringen vid utgången av 2016.
Delmål 5. Senast 2016 ska landets kommuner utöva en väl fungerande hantering av bostadsanpassningen med en hög grad av rättssäkerhet.

Fördjupningsmaterial