Varan har lagts till i varukorgen
Bygghandling för säkerhet
Arbetsmiljö 5 dec 2013
När man i en 3D-modell klickar på varningstriangeln dyker risktexten upp. Illustration från rapporten.
Med en säkerhetsritning som identifierar arbetsmiljörisker och ger förslag på arbetssätt går det att öka säkerheten inom arbetsmiljön samt minska arbetsskador för yrkes- och tjänstemän som jobbar i byggproduktionen.

I ett SBUF-projekt har man tagit fram en modell till säkerhetsritning och ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningar som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen. Den nya ritningen, K1 Allmänna Anvisningar Säkerhet, ser i princip ut som en K0:a Allmänna Anvisningar Konstruktion. Modellen har använts och utvärderats skarpt i verkliga projekt.

Rapporten som utbildning

Resultatet av projektet redovisas i SBUF Rapport ” K1 - En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen”. I rapporten ges exempel på säkerhetsprojektering på ritningar från skarpa byggprojekt, både K1 samt exempel på planer och sektioner. Rapporten går även att använda som undervisningsmaterial för en två timmars utbildning, kompletterat med bilder från arbetsplatsolyckor och tillbud.

Så skapas K1

Arbetet med att ta fram en K1:a inleds lämpligen med 2-3timmars utbildning för de projektörer som ska jobba med handlingen. Själva K1:an skapas genom att projektören tillsammans med produktion går igenom handlingarna och analyserar var och vilka risker för arbetsmiljön som finns. Dessa risker markeras med olika symboler som kompletteras med beskrivning av risken och vilka åtgärder som bör vidtas. Detta kan göras på både analoga ritningar och digitala modeller.

En sekundäreffekt är att lösningar som inte är säkra kan projekteras bort i ett tidigt skede.

Checklista

Till stöd för arbetet med K1:an har en checklista tagits fram för huskonstruktioner (nyproduktion av bostadshus och kommersiella byggnader).

Det finns även färdiga symboler för:

  • pdf
  • dwg
  • revit.

Projekteringsfasen

Arbetet med K1:an påbörjas redan i projekteringsfasen. Produktionsledningen och projektörerna bör komma överens om nivån på K1:an och arbetet med den bör vara en del i varje projektörs ”vanliga” processer:

  • Tidigt skede (TS)
  • Systemhandlingsskede (SH)
  • Bygghandlingsskede (BH)

Tidsåtgång

För att ta fram en fullständig K1:a i bygghandlingsskedet krävs cirka 40 arbetstimmar. En enkel kan tas fram på cirka 8 timmar.

Utökad tillämpning

Efter önskemål har ett nytt SBUF-projekt påbörjats där checklistor samt K1-underlag (ritningsmallar, modeller) ska tas fram för ombyggnadsprojekt och prefabricerade konstruktioner.

Det arbetet ska vara klart i februari 2014.

Noll arbetsplatsolyckor

Att ta fram en K1:a är ett steg på vägen mot noll arbetsplatsolyckor. Det viktigaste för att nå hela vägen är:

  • engagerad och välutbildad personal
  • välutbildad produktionsledning
  • väl genomförd riskanalys i projektet.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Arkitektur Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial