Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ny F-gasförordning skjuts fram
Kyla 29 aug 2013
Förslaget att luftluftvärmepumpar inte får levereras förfyllda utan måste fyllas på plats upprör flera leverantörer. Foto: Thord Sköldekrans
Arbetet med en ny F-gasförordning pågår för fullt. Förslaget har behandlats i Europaparlamentets kommittéer men ännu har inga beslut tagits. Heta diskussioner gör att ikraftträdandet skjuts fram.
I november förra året presenterade EU kommissionen ett förslag till en ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-gaser). Förslaget innebär skärpta krav på f-gaser för att minska utsläppen som ökat kraftigt sedan 1990. Intresset för det nya förslaget är stort och en del av diskussionerna har varit högljudda.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Kort om kraven

Förslaget till ny förordning innehåller många nyheter, nedan följer några:

 • F-gaser med höga GWP-värden förbjuds.
 • F-gaser med medelhöga GWP-värden fasas ut enligt en tidplan.
 • Luft-luftvärmepumpar får inte levereras förfyllda utan måste fyllas på plats.
 • Förbud efter 2020 att vid service- och underhållsarbeten använda köldmedier med GWP-värde >2500 för system som fylls med mer än 5000 kg CO2 ekvivalenter.
 • Krav på utbildning och certifiering för samliga köldmedier.
FAKTA Kort om f-gaser

F-gaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De har en stor potential att värma upp atmosfären, GWP-faktorn (global uppvärmningsfaktor) är ofta hög.

De kan delas in i tre grupper:

 • HFC-föreningar (fluorkolväten)
 • PFC-föreningar (perfluorkarboner)
 • F6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

De har inga ozonnedbrytande egenskaper. De utvecklades för att ersätta ämnen som bryter ner ozonlagret, som till exempel CFC och HCFC .

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kyla Bestämmelser
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om kraven

Förslaget till ny förordning innehåller många nyheter, nedan följer några:

 • F-gaser med höga GWP-värden förbjuds.
 • F-gaser med medelhöga GWP-värden fasas ut enligt en tidplan.
 • Luft-luftvärmepumpar får inte levereras förfyllda utan måste fyllas på plats.
 • Förbud efter 2020 att vid service- och underhållsarbeten använda köldmedier med GWP-värde >2500 för system som fylls med mer än 5000 kg CO2 ekvivalenter.
 • Krav på utbildning och certifiering för samliga köldmedier.
FAKTA Kort om f-gaser

F-gaser är tillverkade av människan och har inga naturliga utsläppskällor. De har en stor potential att värma upp atmosfären, GWP-faktorn (global uppvärmningsfaktor) är ofta hög.

De kan delas in i tre grupper:

 • HFC-föreningar (fluorkolväten)
 • PFC-föreningar (perfluorkarboner)
 • F6 (svavelhexafluorid)

F-gaserna används inom många områden. Några exempel är kyl- och luftkonditioneringsutrustning, cellplast för isolering, elektrisk utrustning, aeorosolsprayer, lösningsmedel och brandskyddssystem.

De har inga ozonnedbrytande egenskaper. De utvecklades för att ersätta ämnen som bryter ner ozonlagret, som till exempel CFC och HCFC .

Fördjupningsmaterial