Varan har lagts till i varukorgen

Nu ska elsäkerheten utredas

Det blir tydligare krav för den som söker behörighet att arbeta med elinstallationer.
Regeringen har i veckan tillsatt en utredning som ska öka elsäkerheten och göra reglerna kring behörighet tydligare och mer rättvisa. -Dagens lagstiftning är föråldrad, säger Elisabet Falemo, generaldirektör vid Elsäkerhetsverket. Hon välkomnar utredningen.

För två år sedan skickade Elsäkerhetsverket en rapport till Näringsdepartementet med förslag på hur kontrollen av kompetensen hos landets elinstallatörer skulle kunna förbättras. Även om Elisabet Falemo haft en föraning om att en utredning var på gång, säger hon att den nu kom oväntat snabbt.

- Vi är väldigt glada idag. Allt hamnar i ett nytt läge när regeringen nu tar ett stort grepp om hela frågan kring behörighet och säkerhet.

Elisabet Falemo menar att det nu skapats förutsättningar för att ta ett gemensamt ansvar och nå fram till ett nytt branschöverskridande regelverk.

Garanti för kompetens

Vad anser du från er synvinkel är den viktigaste frågan i utredningen?

-Det  viktigaste är att vi hittar ett nytt system som både är lätt att följa och att följa upp. Detta så att man verkligen får en garanti för att de som arbetar med el har kompetens. Då blir arbetet också gjort på ett säkert sätt.

Det som har varit snårigt med det nuvarande systemet, menar hon, har varit att en behörig person har haft översyn över de yrkesmän på arbetsplatserna som inte varit behöriga.

-Det har  inte varit  lätt för till exempel den enskilda villaägaren att veta om den personen som kommer till dig är behörig eller inte.  Det flesta förutsätter nog att det är en person som har något slags godkännande.

Elisabet Falemo menar att detta visar att den nuvarande lagstiftningen är föråldrad. Regelverket tillkom i början på 1900-talet när man elektrifierade Sverige och då gjorde man på detta sätt eftersom det inte gick att få fram tillräckligt många installatörer.

-Sedan har man byggt vidare på det. Men nu tycker vi att det är dags att ta ett rejält omtag som gör att det blir rättvisare och tydliga förhållanden för alla.

Revidering av behörigetsreglerna

I väntan på regeringens utredning har Elsäkerhetsverket det senaste året arbetat med en revidering av de nuvarande behörighetsreglerna. Dessa kommer fortfarande att börja gälla som planerat den första januari 2014  och fram tills att den nya utredningen är klar och beslutad.

I de reviderade föreskrifterna finns tydligare krav på kunskap för den som söker behörighet att arbeta med elinstallationer i Sverige. Elsäkerheten ska öka för konsumenterna, bland annat genom möjligheten till en effektivare tillsyn. Ett område är ökade krav på dokumentation.

-Den behöriga elinstallatören kommer nu själv att dokumentera vad arbetet omfattar, vem som utfört det och när det  ska vara avslutat. Det är viktigt med ett slutdatum, säger Horst Blüchert, teknisk redaktör vid Elsäkerhetsverket.

Brott mot reglerna kommer att bli lättare att kunna påvisa genom de reviderade behörighetsreglerna och därmed kunna lagföras.

Ett yrkeskort kan komma

Elsäkerhetsverket har nu börjat arbetet med steg två i revideringen. Tanken är att alla som vill bli behöriga framöver ska genomgå ett både skriftligt och praktiskt prov.  Detta i stället för att som nu skicka in dokument till Elsäkerhetsverket som sedan styrker kunskaperna.

-Om man klarar provet ska  man till exempel få ett yrkeskort. Liknande prov finns redan i många andra EU-länder, säger Horst Blüchert.

Generaldirektör Elisabet Falemo betonar att Elsäkerhetsverket först ska genomföra en försöksverksamhet i liten skala. Om denna faller väl ut kan idéerna bli verklighet.

-Idag bygger vi behörighetsgivning på att vi kontrollerar inskickade dokument om utbildning och intyg av praktik. Det är inte så lätt och kanske inte så rättvist heller alla gånger, säger Elisabeh Falemo.

Senast den sista december 2014 ska regeringens utredning vara klar.

Text: Anna Hedenrud

Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.
Bevaka ämnen i artikeln

Utredning och program Bestämmelser
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Elisabet Falemo, generaldirektör Elsäkerhetsverket.