Varan har lagts till i varukorgen
Kolfilterfläktar i ropet igen
Bestämmelser 30 aug 2013
Länsstyrelsen godkänner kolfilterfläkten som lösning men anser ändå inte att den ska installeras vid nybyggnation. Foto: Mats Östlund
Byggherren som inte fick installera kolfilterfläktar då de byggde nya bostadsrätter i Uppsala har inte gett upp. Länsstyrelsen gav byggnadsnämnden rätt men nu överklagar byggherren beslutet.

Debatten om kolfilterfläktar uppfyller byggreglerna eller inte fortsätter. Bostadsföretaget Genova Bostads AB är säkra på att de gör det och blev därför mycket förvånade när de inte fick startbesked av Plan- och byggnadsnämnden i Uppsala då de ville installera kolfilterfläktar på ett nybygge. Ännu mer förvånade blev de då deras överklagan till Länsstyrelsen i Uppsala län avslogs.

Åsikterna går isär

Byggnadsnämnden hävdar att en kolfilterfläkt inte kan ersätta en spiskåpa med forcering. De anser att kolfilterfläktar inte uppfyller byggreglerna, BBR18, BFS 2011:6, med hänvisning till kapitel 6:21, 6:2524 och 6:2525.

Byggherren anser dock att reglerna uppfylls med motivationen att:

  • en kolfilterfläkt tar bort lukt och emissioner
  • fukt förs bort genom ökad grundventilation i köket (15 l/s).

Byggnadsnämnden skriver: "Återluft av luft från kök får inte ske, vilket i sig diskvalificerar en kolfilterfläkt". Uttalandet är märkligt eftersom BBR kravet handlar om återluft från kök till ett annat rum. En kolfilterfläkt använder cirkulationsluft som går runt i samma rum.

Ökat underhåll fäller avgörandet

Länsstyrelsen godkänner lösningen. De bedömer att ett system med kolfilterfläkt kombinerat med ett förstärkt fast frånluftsflöde kan uppnå ett tillfredställande inomhusklimat. Men de avslår överklagan på grund av underhållet som krävs för att fläktarna ska bibehålla en god funktion. De håller med byggnadsnämnden om att det är olämpligt att installera kolfilterfläktar i nya bostäder eftersom det finns en risk att kraven på luftkvalitet inte kan uppfyllas på lång sikt.

BBR ställer inte krav på driften

Länsstyrelsens beslut är förvirrande. De godkänner lösningen med kolfilterfläktar men säger samtidigt att de inte får installeras för att det finns en risk att underhållet brister. Byggherren förstår inte motiveringen och menar att alla typer av fläktar kräver sitt underhåll. De har därför överklagat beslutet till Mark- och miljödomstolen.

Byggreglerna ställer krav på produktionen och inte på driften. Därför ska det bli mycket intressant att se vad Mark- och Miljödomstolen beslutar.

Läs mer i relaterad artikel

Vi har skrivit om kolfilterfläktar tidigare. Artikeln "Kolfilterfläktar debatteras i branschen" tar bland annat upp vår tolkning hur kolfilterfläktar uppfyller kraven i Boverkets byggregler. Artikeln finner ni under rubriken relaterade artiklar till höger.

FAKTA Kraven i BBR

6:21 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.

Allmänt råd

Vid projektering är det viktigt att ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar över tid och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och tillfällig tas lämpligen om hand med punktutsugning, t.ex. köks- och badrumsventilation med forceringsmöjlighet.

6:2524 Frånluft

Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalitet. Vid dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen.

6:2525 Återluft

Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter undviks och besvärande lukt inte sprids. Återföring av frånluft från kök, hygienrum eller liknande utrymmen får inte ske. Återluft i bostäder tillåts endast om installationen utformas så att luft från en bostad återförs till en och samma bostad.

Allmänt råd

Återluftsflödet bör kunna stängas av vid behov.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kraven i BBR

6:21 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt.

Allmänt råd

Vid projektering är det viktigt att ta hänsyn till hur nedsmutsningen av luften varierar över tid och i byggnaden. Nedsmutsning som kan förväntas vara lokal och tillfällig tas lämpligen om hand med punktutsugning, t.ex. köks- och badrumsventilation med forceringsmöjlighet.

6:2524 Frånluft

Frånluft ska i första hand tas från rum med lägre krav på luftens kvalitet. Vid dimensionering av frånluftsflöden i hygienrum och kök ska hänsyn tas till fuktbelastning och förekomst av matos. Ventilation i kök ska utformas så att god uppfångningsförmåga uppnås vid matlagningsplatsen.

6:2525 Återluft

Återluft till rum ska ha så god luftkvalitet att negativa hälsoeffekter undviks och besvärande lukt inte sprids. Återföring av frånluft från kök, hygienrum eller liknande utrymmen får inte ske. Återluft i bostäder tillåts endast om installationen utformas så att luft från en bostad återförs till en och samma bostad.

Allmänt råd

Återluftsflödet bör kunna stängas av vid behov.