Varan har lagts till i varukorgen

Gratis tillgång till eurokoder

Konstruktion 19 aug 2013
På ”Eurokoder Boverket abonnemang” kan du läsa och ladda ner de eurokoder du behöver.
Nu är eurokoderna tillgängliga utan kostnad för alla som är verksamma i Sverige. De kan laddas ned i pdf-format från SIS webbplats.

Övergången från nationella konstruktionsbestämmelser, BKR, till att använda eurokoder vid dimensionering har inneburit att kostnaderna för att få tillgång till reglerna ökat markant. Boverkets konstruktionsregler, BKR, kunde laddas ned gratis medan varje eurokod kostar mellan 1 000 och 2 000 kronor. Då det redan finns över 40 eurokoder på svenska har kostnaderna varit betungande att bära för framförallt de mindre företagen.

Nu har Boverket på regeringens uppdrag förhandlat fram ett avtal med SIS, Swedish Standards Institut, som innebär att alla som är verksamma i Sverige får gratis tillgång till eurokoder. En förhoppning är att detta ska bidra till en bättre konkurrens i sektorn.

Eurokoder på svenska

Boverket har tecknat ett femårsavtal om en förbetald fleranvändarlicens med SIS som innebär att eurokoderna nu, via SIS e-nav, är tillgängliga för personer och företag verksamma i Sverige. Det enda som behövs är att gå in på SIS webbplats och fylla i några uppgifter för att få ett abonnemang för Eurokoder SE.

Madeleine Hjortsberg, tillförordnad enhetschef vid Boverket, berättar att det bara är de eurokoder som är översatta till svenska som är tillgängliga. I Boverkets uppdrag från regeringen ingår dock även att bekosta översättningen av resterande, för Sverige relevanta, eurokoder. Även ändringar och revisioner kommer att översättas.

Avtalet kostar staten 6 miljoner kronor per år. Till det kommer kostnaderna för översättning av:

  • resterande eurokoder
  • ändringar
  • revisioner
  • tillkommande eurokoder.

Användning och stöd

Du kan själv ansluta dej till abonnemanget på eurokoder genom att följa länken till höger ”Abonnemang för Eurokoder” och fylla i användaruppgifter. Eurokoderna är tillgängliga via SIS e-nav. Det ger möjlighet att söka standard på olika sätt och att markera standarder som favoriter för snabbare åtkomst. SIS har också en helpdesk för tolkning av eurokoder.

FAKTA Eurokoder

Eurokoder är europastandarder som innehåller regler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. De har, tillsammans med nationellt valda parametrar, NDP, ersatt Boverkets och Trafikverkets beräkningsregler för bärverk. Eurokoderna består i dag av tio huvuddelar som i sin tur består av flera delar.

I Sverige är det Boverket och Trafikverket som beslutar om och publicerar de nationella valen:

  • Boverket publicerar sina nationella val i BFS 2011:10 – EKS 8 med ändringar.
  • Trafikverket publicerar sina nationella val i VVFS 2004:43 med ändringar.
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Eurokoder

Eurokoder är europastandarder som innehåller regler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. De har, tillsammans med nationellt valda parametrar, NDP, ersatt Boverkets och Trafikverkets beräkningsregler för bärverk. Eurokoderna består i dag av tio huvuddelar som i sin tur består av flera delar.

I Sverige är det Boverket och Trafikverket som beslutar om och publicerar de nationella valen:

  • Boverket publicerar sina nationella val i BFS 2011:10 – EKS 8 med ändringar.
  • Trafikverket publicerar sina nationella val i VVFS 2004:43 med ändringar.
Fördjupningsmaterial