Varan har lagts till i varukorgen

Undvik vattenskador

Teknik 16 apr 2013
I dag finns väldokumenterad kunskap om hur vattenskador i våtrum ska undvikas, det gäller bara att tillämpa den. Foto: Ulf Söderlund.
Sveriges Byggindustrier har gett ut en handbok om hur fel och fällor ska undvikas när man bygger eller bygger om våtrum.

Vattenskador kostar fastighetsägare flera miljarder kronor per år. Enligt Vattenskadecentrums statistik för år 2011 inträffar nästan en tredjedel av alla vattenskador i våtrum. Det finns i dag tillgänglig kunskap för hur man ska bygga våtrum för att undvika vattenskador. Det finns tydliga branschregler för de flesta material som kan vara aktuella att användas. Tyvärr är det många i branschen som inte tagit till sig den kunskapen, med dyra vattenskador som följd.

Lättillgängliga tips

Handboken ”Undvik fel och fällor i våtrum” har tagits fram i samarbete mellan FoU-Syd inom Sveriges Byggindustrier, Skanska teknik samt My Schlyter från Sevice Point Holmbergs.

Syftet med boken är att peka på känsliga konstruktioner och vad man bör tänka på i samband med projektering och utförande av dessa.

Innehåll

Boken innehåller 33 bilder med exempel på svårigheter vid utformning av våtrum med tips om hur skador kan undvikas. Den är uppdelad på:

 • Utformning
  • av badrum
 • VVS
  • rördragning
  • golvbrunnar
  • avlopp
 • Underlag
  • golv/vägg
  • tröskel
  • skivor
 • Tätskikt
 • Infästningar
 • Ytskikt.

Beställ

”Undvik fel och fällor i våtrum” kan beställas från Svensk Byggtjänst webbutik för 50 kronor + moms.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial