Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så kan upprustningen av miljonhusen finansieras
Energi 29 apr 2013
Det krävs politiskt nytänkande för att få fart på renoveringen av miljonprogrammets bostäder, konstaterar nationalekonomen Pekka Käntä. Foto: Wikipedia
Staten bör bidra med förmånliga lån för att få fart på renoveringarna av miljonprogrammets bostäder. Det skulle också bidra till att säkra svensk tillväxt 10-15 år framåt. Det föreslår makroekonomen och ekonomijournalisten Pekka Käntä i en rapport från Svensk Byggtjänst.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Rapporten, som har titeln "Renoveringen av miljonprogrammet – ett gyllene läge", sätter in upprustningen av miljonprogrammet i ett makro- och samhällsekonomiskt perspektiv.

Den analys som Pekka Kääntä gör visar att en genomgripande och välplanerad upprustning av miljonprogrammet under en tioårsperiod skulle kunna stå för en avsevärd del av den svenska tillväxten – under perioder sannolikt mer än hälften – och ge många goda samhällseffekter.

Staten finansiell motor

– Staten skulle kunna vara finansiell motor i denna satsning på miljonprogrammet, utan ökade statliga kostnader, med tanke på räntesituationen. Det behöver heller inte ske genom en återgång till räntesubventioner. Och bostadsbolagen ska stå för huvuddelen av finansieringarna, sade Pekka Kääntä.

Enligt Pekka Kääntä kan staten med sina starka finanser låna till mycket låg ränta och vidareförmedla lånen med ett litet påslag för administrativa kostnader och risktagande till bostadsbolagen.

Detta skulle ge bostadsbolagen möjlighet att få cirka fyra procentenheter lägre ränta än om de lånar direkt på den öppna marknaden.

Krävs politiskt nytänkande

Ett system där staten står som bakomliggande finansiär till en upprustning av miljonprogrammet kräver dock politiskt nytänkande.

– Det borde vara en gemensam uppgift för byggsektorn att presentera konkreta modeller. Att skapa en lösning brådskar – de låga räntorna lär hålla i sig en tid men inte för alltid, säger Pekka Kääntä.

Konkreta lösningar

Svensk Byggtjänst kommer inom kort att bjuda in till ett branschmöte med målet att skapa en fördjupad dialog om hur branschen kan samla goda initiativ och komma vidare mot konkreta lösningar, där bransch och politik samverkar.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Kyla
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial