Varan har lagts till i varukorgen
Pannor och varmvattenberedare får ekodesignkrav
Belysning 3 apr 2013
Klarar oljepannan inte kraven på ekodesign år 2015 får den inte tillverkas.
Nya krav på pannor, värmepumpar och varmvattenberedare ska göra produkterna effektivare, tystare och renare. Kraven på pannor ska spara mer energi i EU än vad Sverige använder under ett år.

I mars fick två stora produktgrupper EU-beslut om att bli energieffektivare. Förslagen till ekodesignkrav röstades igenom för både pannor och varmvattenberedare. Produkterna får även krav på energimärkning.

Pannor upp till 400 kW

Ekodesignkraven gäller alla pannor (som drivs av olja, gas eller el) och värmepumpar till vattenburna uppvärmningssystem upp till 400 kW. Det gäller även pannor som producerar varmvatten.

År 2030 ska kraven ha lett till att 860 TWh sparas i EU varje år. Kraven på energieffektivitet träder ikraft år 2015, de kommer sedan att skärpas två år senare. Produkterna får även krav på minskade buller- och kväveutsläpp. Även de kraven träder i kraft år 2015 och skärps efter tre år.

Separata varmvattenberedare

Kraven om ekodesign gäller separata varmvattenberedare som drivs av gas, olja och el samt värmepumpar. Förutom krav på energieffektivitet ställs krav på utsläpp av kväveoxider och buller.

– De allra största elvarmvattenberedare, som inte är för bostäder, kommer efter år 2018 att behöva kompletteras med till exempel värmepumpar eller solpaneler för att klara kraven, säger Carlos Lopes från Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

Krav på energimärkning

Både pannor, värmepumpar och varmvattenberedare får krav på energimärkning. Nu energimärks även system som förutom produkterna kan innehålla till exempel en solpanel.

Publiceras i juli

I mars röstade Ekodesignkommittén igenom de två förslagen till nya ekodesignkrav. De slutliga förordningarna kommer troligen att publiceras i den officiella EU-tidningen i juli 2013. Då kommer även förordningarna om energimärkning att publiceras. Dessa antogs redan i februari.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Kyla Värme Bestämmelser
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial