Varan har lagts till i varukorgen
Nya bedömningsgrunder för grundvatten
Vatten och avlopp 2 apr 2013
Bedöm­ningsgrunderna för grundvatten ersätter dem som gavs ut av Naturvårdsverket 1999, men bygger vidare på det innehållet. Nya versioner kommer att publiceras löpande framöver. Bild SGU-rapport: 2013:01
För första gången ingår syntetiska organiska miljögifter i bedömningsgrunderna. Tack vare ett större analysmaterial fungerar bedömningsgrunderna nu också som ett bättre referensverk för i vilka halter olika ämnen förekommer i grundvattnet i landets olika delar.

Bedömningsgrunderna för grundvatten är ett verktyg för att tolka och värdera insamlade data om grundvatten. De är inte rättsligt bindande, utan används för att kunna göra enhetliga klassningar av grundvattnets tillstånd.

Syntetiska organiska miljögifter

I dagens vattenförvaltningsarbete behöver man ta större hänsyn till syntetiska organiska miljögifter, om inte annat så känner vi idag till fler av dessa miljö- och hälsofarliga ämnen. Därför är bedömningsgrunder för en del av dem med i den nya utgåvan. Allt eftersom kunskaperna ökar kommer ytterligare organiska substanser att läggas till bedömningsgrunderna.

Bättre referensverk

SGU:s analysmaterial är mer omfattande än tidigare och därför är de nya bedömningsgrunderna ett bättre referensverk för i vilka halter olika ämnen förekommer i grundvattnet i landets olika delar.

Fler uppdateringar:

  • klassgrän­ser justerats
  • fler parametrar har klassindelats
  • indelningen i grundvattenmiljöer och djupklasser är ersatt av typ av provtagnings­plats.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial