Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Måste en luftsluss eller trapphall ha kontinuerligt luftflöde?
Teknik 9 apr 2013
Måste en luftsluss eller trapphall ha kontinuerligt luftflöde?
Att dra fram ventilationskanaler till den här typen av små utrymmen kan ofta vara lite omständligt. Både till- och frånluft måste många gånger dras fram. Ofta innebär brandcellsindelningen att utrymmena måste ha brandspjäll på de kanaler som ska försörja dessa utrymmen med luft. Det innebär förhållandevis dyra lösningar med tanke på att luftslussen eller trapphallen har en begränsad yta som man bara passerar igenom under en ytterst begränsad tid. Frågeställningen är därför motiverad.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Definition av trapphall enligt TNC 95

Stängbart kommunikationsutrymme mellan trapphus och bostad eller lokal.

FAKTA Kap 6:2 Luft, Boverkets byggregler

6:21 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

FAKTA SBN 80

SBN 80 var byggreglerna som gällde under större delen av 80-talet och de innehöll mera detaljerade regler än vad dagens byggregler gör. De åberopas ofta i dag som god teknisk praxis.

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

VVS
Fler nyheter

FAKTA Definition av trapphall enligt TNC 95

Stängbart kommunikationsutrymme mellan trapphus och bostad eller lokal.

FAKTA Kap 6:2 Luft, Boverkets byggregler

6:21 Allmänt

Byggnader och deras installationer ska utformas så att de kan ge förutsättningar för en god luftkvalitet i rum där människor vistas mer än tillfälligt. Kraven på inneluftens kvalitet ska bestämmas utifrån rummets avsedda användning. Luften får inte innehålla föroreningar i en koncentration som medför negativa hälsoeffekter eller besvärande lukt. 

FAKTA SBN 80

SBN 80 var byggreglerna som gällde under större delen av 80-talet och de innehöll mera detaljerade regler än vad dagens byggregler gör. De åberopas ofta i dag som god teknisk praxis.