Varan har lagts till i varukorgen
Inspektera avloppsledningar med T25:2012
Renoveringar 18 apr 2013
Med hjälp av en rörålskamera kan du se hur ett rör ser ut invändigt. Röret på bilden är relinat och belagt med för mycket material.
Nu är handboken för tv-inspektion av avloppsledningar färdig. Den kallas T25 och ersätter en gammal utgåva från 1993. Bland nyheterna finns ett nytt avsnitt om relining och fler bilder på observationer.

Efter cirka två års arbete är nu skriften "T25:2012 Handbok för TV-inspektion av avloppsledningar inom fastighet" färdig. Handboken beskriver hur en tv-inspektion ska utföras, dokumenteras och redovisas. Det är ett hjälpmedel för:

 • beställare av tv-inspektionsarbeten
 • entreprenörer som använder tv-inspektion för egenkontroll och dokumentation.

Handboken är en omarbetad version av skriften "Se rören inifrån" från 1993.

Observationer med bilder

Exempel på olika observationer som man kan göra i ett rör redovisas med text och bilder. Denna nya utgåva har kompletterats med fler exempel och bilder. Observationerna omfattar till exempel:

 • sprickor
 • deformation
 • vattenansamling
 • inträngande fogtätning
 • rötter
 • påbyggnad/sedimentering.

Observationerna delas i 4 grader

Observationerna som beskrivs vid en tv-inspektion delas in i grader för att kunna värderas. I den tidigare utgåvan var skalan endast 3-gradig. Den har nu ändrats till 4-gradig för att stämma med Svenskt Vattens handbok P93 TV-inspektion av avloppsledningar i mark.

Nytt avsnitt om relining

Den största nyheten i handboken är ett helt nytt avsnitt om ledningsrenovering (relining). I avsnittet beskrivs de två vanligaste metoderna och exempel med bilder ges på vanliga observationer.

Tekniken har utvecklats en hel del sedan tidigare utgåva från 1993. Handboken har därför uppdaterats kring teknik och utrustningen för tv-inspektion.

Utförandet styrs av handboken T25 :2012. Tidigare styrdes utförandet även av en kravspecifikation för inspektionsfilmning i fastighet men den är nu inarbetad i T25:an.

Ladda ner den gratis

Handboken går att ladda ner från STVF:s webbplats, www.stvf.se. Den finns endast i digital version och är fri att användas av alla.

FAKTA Använd handboken för att:

 • Kontrollera nyinstallerade ledningar i samband med slutbesiktning.
 • Bestämma ledningarnas status inför reparation, om- eller tillbyggnad.
 • Besluta om underhållsinsatser.
 • Få reda på orsaker till driftstopp och var felet finns.
FAKTA Bakom handboken

Handboken har tagits fram genom ett samarbete mellan entreprenörerna i Sveriges TV-Inspektionsföretag, STVF, BRIF samt Fastighetsägarna, SABO och VVS Företagen. Per-Erik Halvarsson från Ikum Sverige AB var projektledare.

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) har bidragit med ekonomiskt stöd.

FAKTA T25 inom fastighet och P93 i mark

Handboken T25:2012 gäller inspektion av avloppsledningar inom fastigheter. Svenskt Vattens handbok P93 är en motsvarande handbok för markförlagda avloppsledningar.

T25:an gäller även markförlagda avloppsledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt eller motsvarande anslutning till huvudledning. Inom detta område överlappar därför de två handböckerna varandra.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Använd handboken för att:

 • Kontrollera nyinstallerade ledningar i samband med slutbesiktning.
 • Bestämma ledningarnas status inför reparation, om- eller tillbyggnad.
 • Besluta om underhållsinsatser.
 • Få reda på orsaker till driftstopp och var felet finns.
FAKTA Bakom handboken

Handboken har tagits fram genom ett samarbete mellan entreprenörerna i Sveriges TV-Inspektionsföretag, STVF, BRIF samt Fastighetsägarna, SABO och VVS Företagen. Per-Erik Halvarsson från Ikum Sverige AB var projektledare.

SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) och SSTT (Scandinavian Society for Trenchless Technology) har bidragit med ekonomiskt stöd.

FAKTA T25 inom fastighet och P93 i mark

Handboken T25:2012 gäller inspektion av avloppsledningar inom fastigheter. Svenskt Vattens handbok P93 är en motsvarande handbok för markförlagda avloppsledningar.

T25:an gäller även markförlagda avloppsledningar fram till fastighetens förbindelsepunkt eller motsvarande anslutning till huvudledning. Inom detta område överlappar därför de två handböckerna varandra.

Fördjupningsmaterial