Varan har lagts till i varukorgen
Handbok i att upphandla stamrenovering
Renoveringar 3 apr 2013
För att underlätta upphandlingen av relining har Sabo i samarbete med Fastighetsägarna gett ut beställarhandboken "Att upphandla relining".
Relining – även kallat stamrenovering eller rörinfordring – är ett samlingsnamn för ett flertal metoder för att invändigt renovera befintliga ledningar.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Marika Håkanson
Redaktör Bokaktuellt
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Vatten och avlopp Juridik Upphandling Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter