Varan har lagts till i varukorgen

En modern produktionshandling

Produktion 23 apr 2013
Produktionshandlingar skulle ge tillgång till mer information än vad som finns på dagens 2D-ritningar. Foto: Ulf Söderlund.
Dagens BIM-teknik borde kunna användas för att producera moderna bygghandlingar. Den tesen har varit utgångspunkt för projektet Produktionshandling 2010.

De bygghandlingar vi använder i dag är baserade på en lång tradition av manuell ritteknik och med SIS Bygghandlingar 90 som vägledning. Moderna BIM-programvaror ger dock helt andra möjligheter att skapa en Produktionshandling anpassad för byggarbetsplatsens behov. Fördelarna, och hur det skulle kunna se ut, redovisas i rapporten ”Produktionshandlingar 2010”.

Förebilder för Produktionshandlingar har varit Ikeas montageritning till bokhyllan Billy, arbetsinstruktionerna i ByggaI samt varvsindustrins processanpassade redovisningsteknik.

För byggarbetsplatsen

En modern Produktionshandling skulle kunna vara tvärfacklig och innehålla alla uppgifter som behövs för att utföra arbetet, som exempelvis:

 • arbetsmiljöinstruktioner
 • checklista för egenkontroll
 • beskrivningsinformation
 • mängdförteckningar.

Av intervjuer som gjort i projektet framgår att det endast är den informations som syns på ritningen som beaktas i dag. Exempelvis är beskrivningsinformation sällan tillgänglig för yrkesarbetare vilket innebär att en stor del av byggandet är baserat på erfarenheter och praxis hos den enskilde byggnadsarbetaren.

Fördelar

Enligt rapporten skulle fördelarna med Produktionshandlingar vara:

 • ritningspaket per byggdel, uppdelad i blad
 • märkning per byggdel och aktivitet
 • integration av ”handlingar”, till exempel förteckningar, beskrivningar
 • 3D-redovisning
 • steg-för-steg-uppdelning
 • tvärfackliga ritningar
 • färgplottning
 • utsättningsvänlig måttsättning.

Dagsläget

De BIM-verktyg branschen använder i dag är anpassade till att producera ”gårdagens” ritningar. Det är därför i nuläget för kostsamt att ta fram Produktionshandlingar för alla byggdelar och varianter i en byggnad. Däremot skulle det säkert redan i dag vara värt att titta på Produktionshandlingar för standardiserade typkonstruktioner och montageinstruktioner som exempelvis förekommer i de tekniska plattformar som används i allt större utsträckning.

I projektet har det även utvecklats förslag till alternativ redovisningsteknik, och 3D-måttsättning, som utan större svårigheter kan appliceras direkt. Enstaka 3D-illustrationer som komplement till den traditionella 2D-redovisningen skapar stora mervärden för byggplatsens förståelse. Merkostnaden blir marginell om man ändå projekterar i 3D-modeller. Detta är något som alla i branschen kan börja tillämpa.

FAKTA Produktionshandling 2010

SBUF projektet 12381 ”Produktionshandling 2010” genomfördes mellan september 2010 och februari 2012 av en arbetsgrupp bestående av Jan-Olof Edgar (Projektengagemang/Bjerking), Björn Alsmark. Per Gunnarson, Klas Eckerberg (Bjerking), Marie Bergström (Reinertsen), Claes Dalman (Peab), Andreas Ask (NCC), Daniel Segenstedt (Skanska) och Krister Strömberg (Byggnads). Projektet utfördes i samverkan med OpenBIM.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Peab Sverige har bidragit med finansiering.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Produktionshandling 2010

SBUF projektet 12381 ”Produktionshandling 2010” genomfördes mellan september 2010 och februari 2012 av en arbetsgrupp bestående av Jan-Olof Edgar (Projektengagemang/Bjerking), Björn Alsmark. Per Gunnarson, Klas Eckerberg (Bjerking), Marie Bergström (Reinertsen), Claes Dalman (Peab), Andreas Ask (NCC), Daniel Segenstedt (Skanska) och Krister Strömberg (Byggnads). Projektet utfördes i samverkan med OpenBIM.

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, och Peab Sverige har bidragit med finansiering.

Fördjupningsmaterial