Varan har lagts till i varukorgen
Byggarbetsplatsens teknikhandbok 2013
Produktion 8 apr 2013
Byggarbetsplatsens Teknikhandbok är nära kopplad till ByggAI.
Sveriges Byggindustrier har gett ut en teknikhandbok om hur vanliga arbeten bedrivs på en byggarbetsplats. Den är avsedd som ett hjälpmedel för arbetsledning och yrkesarbetare.

En undersökning bland byggföretagen 2008 visade att det finns ett behov av en handbok med den viktigaste kunskapen om byggteknik och byggproduktion samt regler och förutsättningar för att bedriva byggverksamhet. ”Byggarbetsplatsens Teknikhandbok” ska fylla det behovet.

Syftet med handboken är att sprida kunskap om god praxis som kan bidra till att göra mer rätt och mindre fel.

Två delar

”Byggarbetsplatsens Teknikhandbok” är indelad i två huvuddelar, Del 1, Byggdelar – Tänk på och Del 2, Byggproduktion – Bra att veta.

Byggdelar

I Del 1, Byggdelar – Tänk på, behandlas arbetsmoment/aktiviteter inom husbyggnad sorterade efter byggdelstabellen. Här finns:

  • förklaring
  • praktiska råd och tips
  • hänvisningar.

Byggdelar är indelade i BSAB systemets Byggdelar 0-9. 0 RIVNING OCH HÅLTAGNING samt 1 MARK ingår inte i handboken eftersom boken vänder sig till husbyggare. Den börjar med 2 HUSUNDERBYGGNAD och 22 Schakt fyllning är första byggdelen. Avsnittet avslutas med Byggdel 9 GEMENSAMMA ARBETEN och 98 Restprodukter, farligt avfall och källsortera.

Längst ner på varje sida i handboken finns en ”ruta” med arbetsinstruktioner som finns på ByggAi.

Byggproduktion

Del 2, Byggproduktion – Bra att veta tar upp allmänna förutsättningar för byggnadsarbeten och vilka krav som ställs på:

  • byggnadsverk
  • den som vill utföra ett byggnadsverk
  • de som genomför arbetet.

Här hittar du även resultat från forsknings- och utvecklingsprojekt inom byggsektorn.

Bra att ha

Boken avslutas med:

  • en kort svensk-engelsk ordlista
  • ett sökordsregister
  • en almanacka.

Den praktiska storleken i kombination med ringpärm gör den lätt att ha till hands.

Länklista

En länklista med alla informationsblad och projektarbeten som finns inkluderade i Byggarbetsplatsens Teknikhandbok 2013 har publicerats på SBUFs webbplats. Länklistan följer samma struktur som boken och är lätt att navigera i.

Beställ

”Byggarbetsplatsens Teknikhandbok” kan beställas från Svensk Byggtjänsts webbutik för 399 kronor + moms. Ambitionen är sedan att boken ska ges ut årligen och uppdateras så att den behåller sin aktualitet.

FAKTA ByggAi

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att en produkt monteras på avsett sätt och får avsedda funktioner bör detta dokumenteras med arbetsinstruktioner. På webbportalen ByggAi finns ett stort antal arbetsinstruktioner samlade. Tanken är att de skall användas vid detaljplanering och arbetsberedning av arbetsmoment på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Det skall vara ett stöd och underlag för arbetsledningen på byggarbetsplatsen och det är helt fritt att använda arbetsinstruktionerna enskilt och i företag.

Portalen för arbetsinstruktioner togs ursprungligen fram inom ramen för utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärande som bland annat finansierades med bidrag från SBUF och Byggrådet. Antalet instruktioner har med tiden blivit allt fler, med stöd från olika intressenter inom byggsektorn.

Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA ByggAi

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att en produkt monteras på avsett sätt och får avsedda funktioner bör detta dokumenteras med arbetsinstruktioner. På webbportalen ByggAi finns ett stort antal arbetsinstruktioner samlade. Tanken är att de skall användas vid detaljplanering och arbetsberedning av arbetsmoment på bygg- och anläggningsarbetsplatser. Det skall vara ett stöd och underlag för arbetsledningen på byggarbetsplatsen och det är helt fritt att använda arbetsinstruktionerna enskilt och i företag.

Portalen för arbetsinstruktioner togs ursprungligen fram inom ramen för utvecklingsprojektet Arbetsplatsanpassat lärande som bland annat finansierades med bidrag från SBUF och Byggrådet. Antalet instruktioner har med tiden blivit allt fler, med stöd från olika intressenter inom byggsektorn.