Varan har lagts till i varukorgen

Boende i radonhus får rejäl hyresnedsättning

Miljö 17 apr 2013
Uppsalahem lät en av sina hyresgäster bo i ett radhus i sju år där radonhalten var dubbelt så hög som Socialstyrelsens rekommenderade riktvärden. Fotomontage: Mikael Sjöberg
En hyresgäst hos Uppsalahem har bott i ett radhus med kraftigt förhöjda radonhalter sedan början av 2000-talet. Nu ger domstolen honom rätt till en hyresnedsättning med sammanlagt 98 000 kronor.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Hyresgästen flyttade in i radhuset våren 1999. Han misstänkte tidigt förhöjda radonhalter och gjorde en felanmälan. Huset är byggt med en stomme av blåbetong.

420 bq/m2

De mätningar som då gjordes visade på ett årsmedelvärde på 420 bequerel per kvadratmeter, alltså 20 bequerel över då gällande riktvärde.

Uppsalahem genomförde då ett antal ventilationsåtgärder så att årsmedelvärdet sjönk till 390 bequerel per kvadratmeter.

Bostadsbolaget meddelade också att man skulle hålla fastigheten under uppsikt och att eventuella ytterligare åtgärder skulle vidtas när fastigheterna i området skulle rustas upp.

Riktvärden halverades

År 2004 kom Socialstyrelsen med nya allmänna råd som innebar att riktvärdena för radon i bostäder halverades från 400 till 200 bequerel.

Det dröjde dock ända till årsskiftet 2009-2010 innan Uppsalahem utförde nya mätningar. Dessa visade på ett årsmedelvärde på 450 bequerel per kvadratmeter.

Installerade fläktar

Bostadsbolaget installerade då pax-fläktar och nya friskluftsventiler i lägenhetens sovrum- och vardagsrum och radonhalten sjönk då till mellan 350 och 380 bequerel.

I september 2010 stämde hyresgästen Uppsalahem och begärde nedsättning av hyran från år 2004.

Men i nyttjanderätten

Och tingsrätten ger nu hyresgästen rätt:

"Nivån på radonhalten får anses ha varit så hög under åren 2004-2011 att det har förelegat en hyresrättslig brist i lägenheten. bristen i fråga har varit av den omfattningen att den utgjort men i nyttjanderätten. Hyresgästen är berättigad till en skälig nedsättning av hyran", skriver tingsrätten i sin dom.

Ersättning från år 2004

Uppsalahem har i sin talan gjort gällande att hyresnedsättning som tidigast skulle kunnat bli aktuell från september då stämningsansökan lämnades in.

Men domstolen konstaterar att hyresnedsättningen ska gälla från 2004, då de nya riktvärdena började gälla och då Uppsalahem redan kände till att värdena i radhuset kraftigt övesteg dessa.

15 procent hyresnedsättning

Hyresnedsättningen fastslogs till 15 procent av den aktuella hyran, det innebär att hyresgästen ska få tillbaka 97 692 kronor.

Uppsalahem ska också betala tre fjärdedelar av hyresgästens rättegångskostnader, drygt 40 000 kronor.

Kan få stor betydelse

– Det känns bra att vi kunnat bevisa att höga radonhalter är att anse som en brist i hyresrättslig mening och att hyresgäster har rätt till hyresnedsättning om värdena är för höga, säger Marie Hammerin-Söderström, jurist på Hyresgästföreningen som företrätt hyresgästen.

Hon hoppas att domen kan få betydelse för många andra hyresgäster runt om i landet som är drabbade av liknande olägenheter.

– Domen visar vikten av att fastighetsägare tar sitt ansvar och åtgärdar höga radonvärden. Nu hoppas vi att Uppsalahem accepterar domen och inte överklagar, säger Marie Hammerin-Söderström.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Förvaltning VVS
Fler nyheter