Varan har lagts till i varukorgen
Betong i miljöcertifieringssystem
Konstruktion 22 apr 2013
Betongföreningen har gett ut vägledningar för hur betong ska redovisas vid miljö- och energicertifiering. foto: Ulf Söderlund.
Betongföreningens Hållbarhetsråd har tagit fram fyra dokument som redovisar hur betongens egenskaper bidrar till att uppfylla kraven i olika certifieringssystem.

Det blir allt vanligare att använda olika typer av miljöcertifiering som ett hjälpmedel för att styra mot ett mera hållbart byggande. De dokumenten Betongföreningens Hållbarhetsråd har tagit fram är inriktade på de fyra aktuella certifieringssystemen i Sverige:

 • Miljöbyggnad
 • Greenbuilding
 • Breeam
 • Leed.

Det finns ett vägledningsdokument för varje system. De innehåller vägledningar för alla yrkeskategorier som aktivt arbetar i nybyggnadsprojekt som ska certifieras, som:

 • byggherrar
 • arkitekter
 • tekniska konsulter
 • entreprenörer
 • materialtillverkare
 • miljösakkunniga
 • experter på miljöcertifieringssystem.

Hjälpmedel

Hållbarhetsrådet har även tagit fram olika hjälpmedel som är användbara för de inom betongsektorn som förväntas bidra med information vid certifieringar. Av dessa framgår hur materialets egenskaper ska dokumenteras för de olika miljöcertifieringssystemen. Hjälpmedel för materialdokumentation finns för:

 • Miljöbyggnad
 • Breeam
 • Leed.

Det finns inget sådant hjälpmedel för Greenbuilding då det endast är ett energicertifieringssystem.

Det finns även ett hjälpmedel för beräkning av tidskonstanten, som är ett mått på byggnadens värmetröghet.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Miljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter