Varan har lagts till i varukorgen
BASTA och BVB omvärderar rostfritt stål
Miljö 18 apr 2013
BASTA och Byggvarubedömningen, BVB, har beslutat att göra avsteg från kravet om bedömning på ämnesnivå för legeringar av rostfritt stål.
Rostfria stål innehåller i många fall nickel i relativt höga halter. Nickel orsakar hälsoskador vid lång eller upprepad exponering och kan orsaka allergiska hudreaktioner samt misstänks kunna orsaka cancer. Det har hittills gjort att rostfria stål inte ansetts klara egenskapskriterierna i BASTA och BVB. Nu har dock BASTA och BVB omvärderat sin syn på det rostfria stålet.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter