Varan har lagts till i varukorgen

Standard för hållfasthet hos golvavjämning

Teknik 26 sep 2012
När limmet härdat monteras draginstrumentet till dragklacken och testet påbörjas. Foto: Jenny Arnoldsson.
Nu finns en branschstandard som redovisar hur man i fält mäter ytdraghållfastheten på golvavjämning och vidhäftningen till underlaget.

För att säkerställa en god vidhäftning när golvmaterial ska limmas ställs i vissa fall krav på draghållfastheten på underlaget.

Det har tidigare inte funnits någon nationellt erkänd standard anpassad för mätning i fält av ytdraghållfastheten på golvavjämning och vidhäftningen till underlaget.

Nu har en standard tagits fram av Golvbranschens Golvavjämningsgrupp, GAGG. Standarden beskriver hur mätningarna ska:

  • utföras
  • redovisas.

Den nya branschstandarden har sin grund i den europeiska standarden EN 13892-8, som beskriver vidhäftning av golvavjämning till en standardbetong. Den är endast avsedd att användas under strikta laboratorieförhållanden, vilket gör metoden olämplig att använda i fält.

Specifika fall

Metoden kan användas under godtyckliga förutsättningar i:

  • fält
  • laboratorium.

Resultaten är endast tillämpliga för den specifika mätningen och är inte tänkt att ligga till grund för en allmän bedömning av en produkts egenskaper.

Mätningen i praktiken

Både ytdraghållfastheten och vidhäftningshållfastheten mäts på i princip samma sätt. När ytdraghållfastheten ska bestämmas borrar eller sågar man en avgränsning i ytan på golvavjämningen, minst två millimeter ned i materialet. På den ytan limmas en dragklack som sedan fästs i en dragprovningsapparat och dras.

Dragprovningsapparaten visar vid vilken kraft golvavjämningen dras isär så att dragklacken lossnar.

När vidhäftningshållfastheten ska bestäms gör man på liknande sätt. Skillnaden är att man skapar den avgränsade provytan genom att borra eller såga hela vägen ned och fem millimeter in i underlaget för avjämningen.

Detaljerade krav på utrustning och utförande finns i branschstandarden.

Rapport

Provningen ska redovisas i en rapport och i branschstandarden finns en mall som underlag när den rapporten ska upprättas. Mallen kan inte fyllas i digitalt utan får skrivas och fyllas i analogt. Har du Acrobat kan du naturligtvis själv göra om mallen till ett digitalt formulär.

FAKTA Rapport

Provningen ska redovisas i en rapport som innehåller följande:

a)      Hänvisning till denna branschstandard.

b)     Adress till provplats samt vid fältmätning, namn på byggentreprenör eller annan beställare.

c)      Namn och företagstillhörighet av person som utfört provning.

d)     Typ av provning; ytdraghållfasthetsprovning eller provning av vidhäftning till underlag.

e)      Plats, datum och tid för provning.

f)       Temperatur i materialyta.

g)      Om möjligt, förekommande material samt läggningsdatum för dessa material.

h)     Vid fältmätningar markeras provpunkter på ritning och biläggs mätrapport.

i)       Mätinstrument (dragprovare) samt kalibreringsdatum för mätinstrument.

j)       Alla andra relevanta uppgifter/noteringar, exempelvis ej tätt hus, drag, direkt solljus, ojämn kvalitet på ytor, etc.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Rapport

Provningen ska redovisas i en rapport som innehåller följande:

a)      Hänvisning till denna branschstandard.

b)     Adress till provplats samt vid fältmätning, namn på byggentreprenör eller annan beställare.

c)      Namn och företagstillhörighet av person som utfört provning.

d)     Typ av provning; ytdraghållfasthetsprovning eller provning av vidhäftning till underlag.

e)      Plats, datum och tid för provning.

f)       Temperatur i materialyta.

g)      Om möjligt, förekommande material samt läggningsdatum för dessa material.

h)     Vid fältmätningar markeras provpunkter på ritning och biläggs mätrapport.

i)       Mätinstrument (dragprovare) samt kalibreringsdatum för mätinstrument.

j)       Alla andra relevanta uppgifter/noteringar, exempelvis ej tätt hus, drag, direkt solljus, ojämn kvalitet på ytor, etc.

Fördjupningsmaterial