Varan har lagts till i varukorgen

SP testar delreparation av fuktskadade våtrum

Teknik 21 sep 2012
Det kan gå att spara mycket tid och pengar genom att göra en delreparation där det är möjligt. Foto: Anders Jansson
När Länsförsäkringar år 2008 ställde krav på våtrumsbranschen att våtrum skulle delas in i våtzoner ställdes samtidigt ett antal funktionskrav. Ett av dessa var att skulle gå att utföra delreparationer i våtrummen.
Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning

Enligt Länsförsäkringar är cirka 95 procent av det material som rivs ut vid reparation av en fuktskada oskadat.

I det fall man skulle kunna delreparera istället för att riva hela våtrummet skulle detta få stora positiva konsekvenser, både ekonomsikt och miljömässigt.

Ny provningsmetod metod inkluderar plattor

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har tagit fram en metod för att prova delreparation av tätskiktsfolier och plastmatta avsedda för keramiska våtrumskonstruktioner. Jämfört med vätskebaserade tätskikt är folier och mattor lättare att vid friläggning i samband med reparationer kontrollera om de blivit skadade.

Det finns sedan tidigare en provningsmetod enligt ETAG 022 för delreparationer, men i den berörs inte bortagande av plattor och fästmassa. Enligt SP bör borttagning ingå i en provningsmetod.

Plattor provas på golv och vägg

Den provningsmetod som SP tagit fram består av en provlåda av spånskiva och plywood. På plywoodväggarna monteras en kartongklädd gipsskiva.

  • Tätskikt monteras enligt tillverkarens anvisningar. En skarv görs mitt i lådan.
  • Dagen efter monteras plattor med måtten 100x100 mm på golv och vägg.
  • Efter 7 dygns härdning fylls lådan med vatten, som behålls i 7 dygn (100 mm).
  • Vattnet töms ut, man borrar hål mitt i skarven, genom hela konstruktionen och i ett av hörnen. Skadade och omgivande plattor tas bort och resterna av fästmassan tas bort enl. leverantörens anvisning. Hålen lagas och tätskiktet repareras.
  • Dagen efter monteras nya plattor och fästmassa och efter härdning i 7 dygn fylls lådan åter med vatten och vattenbelastningen behålls i 28 dygn.
  • Efter provning demonteras lådan och man kollar om det var tätt.

Labbtester med Centro

I den första av två provomgångar gjordes fyra lådor med tätskiktssystemet Centro. Tre olika keramiska plattor användes, den fjärde var referens. I Centros tätskiktssystem limmas vådskarvarna ihop med en gummidispersion. Det var lättare att få bort fästmassan när  folien kompletterades med ett heltäckande lager av gummidispersion.

När delreparationen utfördes i labbtestet konstaterades ett mindre läckage. Reparationen genomfördes, men efter 18 dygn läckte det kraftigt och provning avbröts. Gummidispersionen som användes vid skarven är vattenbaserad och härdade inte mellan de två diffusionstäta skikten.

I provomgång två konstaterades inga läckage i någon av de sju lådorna som testades.

Reparation i verkligheten

Innan man kan börja reparera tätskikt i verkliga våtrum måste man beakta ett antal förutsättningar:

  •  hantverkare ska ha utbildning och certifiering
  •  det ska finnas provade och godkända tätskiktssystem för delreparation med tydliga arbetsbeskrivningar
  •  uppföljning av delreparerade våtrum ska göras med inmonterade fuktmätare.

Hantverkarna ska ha teoretisk och praktisk utbildning samt vara certifierade av opartiskt organ och på ett specifikt tätskiktsystem.

Fördjupningsmaterial

Lars Elofson
Informatör Husbyggnad & Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial