Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen vill halvera vissa sanktionsavgifter

Energi 14 sep 2012
Regeringen föreslår att byggsanktionsavgiften sänks för många överträdelser. Foto: Ulf Söderlund.
Socialdepartementet har i en promemoria föreslagit ändringar i plan- och bygglagens samt plan- och byggförordningens regler om byggsanktionsavgifter.

Många har fått erfara att den byggsanktionsavgift som infördes med nya plan- och bygglagen, PBL, den 2 maj 2011, kan vara rejält kännbar.

Kanske mer kännbar än det var avsett, för nu har regeringen tagit fram ett förslag till förändring av förordningen med nya, i många fall, lägre avgifter.

För vissa överträdelser föreslås en halvering av avgifternas storlek. En del belopp lämnas oförändrade och det förekommer även höjningar.

Nedsättning

I promemorian föreslås även ändringar i plan- och bygglagen som innebär att dagens grunder för befrielse från byggsanktionsavgift i plan- och bygglagen kompletteras med en möjlighet att i ett enskilt fall sätta ned en avgift som inte står i rimlig proportion till den aktuella överträdelsen.

Nedsättning ska kunna ske till hälften eller en fjärdedel.

Fler förslag

I promemorian är överträdelsernas art mer differentierade och preciserade och begrepp förtydligade. Här finns även förslag till ändrad föreskriftsrätt när det gäller järnvägar och järnvägstunnlar.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter