Varan har lagts till i varukorgen
Ökning av reglerbara mängder
Juridik 1 okt 2012
Har ett fall där entreprenören i slutfasen aviserar ersättning för en post gällande längsgående ledningar (BCB.32) på 2 500 000 kronor. Kontraktssumma 1 200 000 kronor. Mängden var i förfrågningsunderlaget (FFU) satt till 1 meter, vilket jag vet nu inte är så smart. Meterpriset blev högt. Vi hade dock fått felaktiga uppgifter på vilka ledningar som fanns i backen i projekteringsskedet. Entreprenören hade inte någon gång under entreprenaden aviserat att det fanns en längsgående elkabel på långa sträckor. Alltså ingen underrättelse om avvikande förutsättningar. Beställaren har därmed inte fått chansen att omförhandla a´priset då det överstigit 25 procent av det kontraktsarbete som priset avser. Vad gäller när vi pratar om reglerbara mängder i mängdbeskrivning (MB)? Det borde ju finnas någon regel som gör att beställaren inte riskerar att få en jättesmäll i slutet som i detta fall. Hur ska man skriva och reglera detta på bästa sätt nästa gång för att göra rätt?
Entreprenören har rätt till ersättning för verklig utförd mängd för arbete som finns förtecknat i MF. Dock finns det en underrättelseskyldighet (AB 04 kap 2 § 9) som innebär att entreprenören kan bli skadeståndsskyldig om denne inte har underrättat beställaren om ett visst förhållande av betydelse för entreprenaden.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter