Varan har lagts till i varukorgen
Nettodebitering utreds igen
Elproduktion 13 sep 2012
Regeringen utreder ännu en gång möjligheterna med nettodebitering för småproducenter av el.
Allt fler elnätsföretag vill kunna erbjuda sina kunder så kallad nettodebitering, enligt en undersökning som Svensk Energi låtit göra. Gällande skattelagstiftning sätter dock käppar i hjulet. En ny utredning ska nu titta närmare på frågan.

I våras genomförde Svensk Energi en enkät bland Sveriges samtliga elnätsföretag. Av de tillfrågade företagen svarade 70 procent ja på frågan om de skulle erbjuda nettodebitering, även kallat kvittning, om lagen tillät.

Även om det i regel handlar om ett fåtal kunder hos varje företag så tror flera av de tillfrågade företagen att intresset kommer att öka i takt med den tekniska utvecklingen.

Strider mot skattereglerna

Nettodebitering innebär att de små elproducenterna får kvitta sin elproduktion mot sin elanvändning. Därmed får den producerade elen samma värde som den inköpta elen.

Om detta är tillåtet ur skattesynpunkt är ännu oklart. Regeringen har låtit utreda frågan och kommit fram till att det strider mot skattelagstiftningen.

– Elbranschen vill förenkla för kunden men vi måste ges rätt förutsättningar för att göra det. Lagstiftarna måste dra sitt strå till stacken, säger Anders Richert, chef för nätfrågor på Svensk Energi.

Ny utredning

Nu har regeringen beslutat att tillsätta en ny utredning som ska ta fram ett lagförslag om införandet av ett system för nettodebitering som även omfattar kvittning av energi- och mervärdesskatt.

Skattskyldigheten för el ska utredas självständigt i förhållande till den del av uppdraget som avser nettodebitering och ett förslag ska kunna genomföras oberoende av slutsatserna om eller genomförandet av ett system om nettodebitering.

Uppdraget ska redovisas senast den 14 juni 2013.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial