Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Högspänning påverkar rörledningar
Eldistribution 7 sep 2012
Kraftledningar och elektrifierade järnvägar kan påverka rörledningar i närliggande anläggningar och konstruktioner. Hjälp med att mäta och begränsa de spänningar som uppstår finns i en ny standard. Foto Anders Wester
Den nya standarden SS-EN 50443 behandlar de elektriska spänningar som kan byggas upp i rörledningar som befinner sig i närheten av kraftledningar. Metoder för mätning och beräkning av spänningarna samt metoder för att begränsa dem anges.
Kraftledningar och elektrifierade järnvägar kan påverka närliggande anläggningar och konstruktioner. Exempelvis kan det byggas upp elektriska spänningar i intilliggande rörledningar.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA 16,7 hertz för järnväg

I Sverige drivs tågen med 15 kilovolt enfas växelspänning med frekvensen 16,7 hertz. Nätfrekvensen 16,7 herz används bara för järnvägsdrift. Skälet är historiskt.

Då järnvägen började elektrifieras i början av förra seklet var det lättare att göra motorer till loken med låg frekvens än för exempelvis 50 hertz.

Frekvensen 50 hertz används idag till järnvägsdrift i en rad länder, som till exempel Frankrike, Danmark och Finland. Men i Sverige skulle det bli för dyrt att byta system till den högre frekvensen.

FAKTA Kraftfrekvent

Magnetfält med frekvenser upp till 300 hertz kallas för kraftfrekventa. Hertz anger antal svängningar per sekund.

Strömmen vi tar ur våra vägguttag har frekvensen 50 hertz. Det innebär att strömmen växlar riktning 100 gånger per sekund.

Sådan ström ger upphov till magnetfält med frekvensen 50 hertz.

Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Energi Arbetsmiljö Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele
Fler nyheter

FAKTA 16,7 hertz för järnväg

I Sverige drivs tågen med 15 kilovolt enfas växelspänning med frekvensen 16,7 hertz. Nätfrekvensen 16,7 herz används bara för järnvägsdrift. Skälet är historiskt.

Då järnvägen började elektrifieras i början av förra seklet var det lättare att göra motorer till loken med låg frekvens än för exempelvis 50 hertz.

Frekvensen 50 hertz används idag till järnvägsdrift i en rad länder, som till exempel Frankrike, Danmark och Finland. Men i Sverige skulle det bli för dyrt att byta system till den högre frekvensen.

FAKTA Kraftfrekvent

Magnetfält med frekvenser upp till 300 hertz kallas för kraftfrekventa. Hertz anger antal svängningar per sekund.

Strömmen vi tar ur våra vägguttag har frekvensen 50 hertz. Det innebär att strömmen växlar riktning 100 gånger per sekund.

Sådan ström ger upphov till magnetfält med frekvensen 50 hertz.