Varan har lagts till i varukorgen

Handbok i dagvattenhantering

Fokus ligger på dagvatten i planprocessen eftersom det är viktigt att få in dagvattenfrågorna tidigt i processen.
För att underlätta planering och skötsel av olika dagvattenlösningar har Göteborg tagit fram handboken "Dagvatten, så här gör vi". Arbetsgången vid fysisk planering, ansvarfrågor vid olika delmoment och mellan olika aktörer diskuteras.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Handboken är tänkt att fungera som ett stöd för de personer som planerar för dagvatten eller förvaltar och sköter befintliga vattendrag/anläggningar som tar emot dagvatten.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter