Varan har lagts till i varukorgen
Ett steg närmare avskaffad byggfelsförsäkring
Energi 11 sep 2012
Fler frågor behöver klaras ut innan den obligatoriska byggfelsförsäkringen kan fasas ut. Utredning som ser över möjligheten att dela upp byggherreansvaret på flera aktörer som har fått utökat uppdrag.Foto: Ulf Söderlund.
Reklamationer där konsumenten inte får rätt vare sig med hjälp av konsumentköplagen eller jordabalken står i centrum för utredningen. Privatpersoner som köper småhus direkt av en näringsidkare behöver bättre ekonomiskt skydd.

Utredarna som arbetar med alternativen till byggfelsförsäkringen ska har nu också fått i uppdrag att utreda  småhusköparnas behov av bättre ekonomiskt skydd.

Utredningen ska titta på de problem som uppstår när det under den lagstadgade tioåriga reklamationstiden i konsumenttjänstlagen, respektive jordabalken, uppträder ett fel eller skada till följd av fel i ett småhus – och konsumenten inte får rättelse genom reklamation.

I fokus står småhus som uppförts eller byggts till av en näringsidkare (småhusentreprenad), eller som en konsument köpt av en näringsidkare. Utredaren ska också lämna förslag på hur ett sådant skydd kan utformas.

Byggfelsförsäkringen upphör

I sin bedömning ska utredningen utgå från att lagen om byggfelsförsäkring upphör och att bestämmelserna om färdigställandeskydd överförs i en ny lag. Den promemoria om avskaffande av byggfelsförsäkringen som varit ute på remiss, DS. 2011:2, fick en del kritik på grund av att frågan om ett tredjemansskydd för konsumenter under reklamationstiden inte var löst.

Redovisning

Det nya uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2013. Då ska också den del av ursprungsdirektivet som handlade om att dela upp byggherreansvaret redovisas. Resten av frågorna i ursprungsdirektivet ska redovisas i ett delbetänkande senast den 31 december 2012.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial