Varan har lagts till i varukorgen

Enskilda avlopp sprider tonvis med läkemedel

Västra Götaland och Skåne län med utsläpp på 1879 kilo respektive 1195 kilo under 2010 är värstingarna i paracetamolutsläpp genom enskilda avlopp.
Varje år passerar 12 ton paracetamol från bland annat Alvedon de enskilda avloppen, orsakar förhöjda halter i vattenmiljön som kan spridas till dricksvattnet.
Stig Emilsson
Informatör Anläggning

För första gången är mängden läkemedelsrester som riskerar att spridas genom våra markbaserade enskilda avlopp beräknad.

Tolv ton av läkemedelssubstansen paracetamol som finns i bland annat Alvedon gick ut via enskilda avlopp i Sverige 2010. 

Näst paracetamol kommer karbamazepin (lugnande) och naproxen (inflammationshämmande) med utsläpp på 633 kilo respektive 377 kilo enligt beräkningar gjorda av IVL, Svenska Miljöinstitutet..

De län som släpper ut mest paracetamol enligt studien är Västra Götaland och Skåne län med utsläpp på 1879 kilo respektive 1195 kilo under 2010.

Stor mängd i omlopp

Eftersom enskilda avlopp står för en betydande del av avloppsflödet i Sverige, så är det viktigt att undersöka hur väl avloppen fungerar och vilken miljöpåverkan det får. Initialt trodde forskarna att det skulle vara mycket mer som läckte ut i naturen, men studien visar att generellt fungerar enskilda avlopp relativt väl och även bra i jämförelse med stora reningsverk.

Ungefär 20 procent av befolkningen i Sverige har enskilt avlopp i permanentboende

Cirka 700 000 fastigheter i Sverige har enskilt avlopp, varav cirka 75 procent utgörs av markbaserade anläggningar där det renade avloppsvattnet direkt eller via grundvattnet når ytvattenrecipienter. I flera tidigare screeningprojekt har läkemedelsrester detekterats i referenssjöar, vilket tyder på att enskilda avlopp är en källa till läkemedelsrester i recipienter.

Detta innebär risk för:

spridning av ämnen som inte bryts ner att det byggs upp antibiotikaresistens hos markorganismerspridning av läkemedelssubstanser till dricksvatten

Utformning och skötsel påverkar

God syresättning och lång uppehållstid är gynnsamt för reduktion av flertalet läkemedelssubstanser. Studien bekräftar att anläggningar som brister i utformningen kan ge utsläpp till vattenmiljön och grundvatten.

Vissa läkemedelssubstanser renas dock inte särskilt bra vare sig i markbäddar eller i reningsverken, dit hör bland annat paracetamol och karbamazepin.

Stig Emilsson
Informatör Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter