Varan har lagts till i varukorgen

Enkelt och billigt använda Bim i förvaltningen

Produktion 17 sep 2012
Det tar inte mer än någon timme per lägenhet att digitalisera drift- och underhållsinformation för en nybyggnad till den som ska förvalta.
Det är i dag tekniskt och ekonomiskt möjligt att använda Bim i förvaltningen av små och medelstora nybyggda hus och bostäder. Men beslutet att digitalisera drift- och underhållsinformationen måste i så fall tas tidigt i byggprojektet – redan i huvudhandlingsskedet.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Merparten av insatserna inom Bim-området har hittills varit inriktade på att utveckla applikationer som stöder försäljnings- och produktionsstöd.

De resultat för förvaltning som redovisas gäller ofta väldigt stora och komplexa projekt.

Mindre hus

NCC ville därför undersöka hur man som entreprenör kan lämna över drift- och underhållsinformation, DoU, i Bim-miljö till en förvaltare av ett litet eller medelstort hus efter att byggprojektet är avslutat. Fokus har legat på låg kostnad och enkelhet.

Projektet har undersökt två olika möjligheter för att effektivisera den traditionella informationen:

  • Den första delen bestod av att skapa en digital modellbaserad DoU-pärm genom att koppla ihop en 3D-modell med digital dokumentation.
  • Den andra delen bestod av att undersöka hur mycket information som verkligen måste lagras i 3D-modellerna för att dessa ska kunna användas i förvaltningsskedet.

Flera programvaror

Det finns flera olika programvaror som kan länka information till 3D-modeller. Projektet valde att jobba med en programvara som gjorde länkning enkel och dessutom kunde importera länkar från ett Cad-program.

Att bygga en digital DoU där man navigerar till dokumenten via en 3D-modell är fullt möjligt och fungerar med dagens teknik. Denna lösning passar främst för bostadsrättsföreningar och mindre förvaltningsbolag.

Minsta kravnivå

För att avgöra vilken informationsmängd som behövs i 3D-modellerna för att fungera i förvaltningsskedet har man utgått från en programvara där man kan kopplar ihop 3D-modeller med andra informationsbehållare. Ett sådant program fungerar som ett nav för byggnadsinformationen i Bim

För att 3D-modellen ska fungera i ett förvaltningsskede behöver den minst innehålla:

  • geometrier
  • läge
  • ID.

Resterande information kan tas ut i tabellformat för import i olika system. Tabellformaterad information är lättare att underhålla då man inte behöver en Cad-projektör för att göra ändringar. Denna typ av lösning är lämpad för professionella förvaltare.

Marginell merkostnad

Projektledaren Andreas Ask på NCC är nöjd med resultatet av projektet.

– Våra slutsatser är att det bara ger en marginell merkostnad att föra över drift- och underhållsinformationen digitalt om man planerar för det redan från början. För det hus med 13 lägenheter vi räknat på tillkommer bara cirka 15 timmars extra arbete. Men det är viktigt att man gör en ordentlig behovsanalys innan man sätter igång.

Problemet enligt Andreas Ask är snarast att få igång dialogen med fastighetsägarna/förvaltningsorganisationen om denna möjlighet.

Ointresse och bristande kunskap

– Jag tror att det handlar både om ointresse och bristande kunskap. Men förstås också om att nybyggnad utgör en liten del av fastighetsbeståndet för många fastighetsägare.

Att digitalisera drift- och underhållsinformationen för befintliga fastigheter kräver betydligt större investeringar.

– Men för de fastighetsbolag som lägger mycket tid och kraft på att bygga om sina fastigheter kan det absolut vara värt att ha drift- och underhållsinformationen digitalt.

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Produktion Projektering Teknik
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter