Varan har lagts till i varukorgen
Boverket och BKN blir en myndighet
Energi 10 sep 2012
Syftet är att stärka analysfunktionen på bostadsområdet. Den 1 oktober slås de två myndigheterna Boverket och Statens Bostadskreditnämnd, BKN, samman till en myndighet.

Sammanslagningen av Boverket och BKN görs för att förbättra förutsättningar för en stark analysfunktion på bostadsområdet. Den sammantagna kompetensen hos de båda myndigheterna kan ge den bredd och det innehåll i analyser och kunskapsunderlag av bostadsmarknaden som efterfrågas av såväl regeringen som övriga aktörer.

Övriga verksamheter

Sammanslagningen innebär ingen förändring i myndigheternas övriga uppdrag.

BKNs verksamhet förs över till Boverket och myndighetsnamnet Boverket behålls.

Sammanslagning av myndigheter ska ge starkare analysfunktion på bostadsområdet. Foto: Ulf Söderlund.
FAKTA Boverket och BKN

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för:

 • frågor om byggd miljö
 • hushållning med mark- och vattenområden
 • fysisk planering
 • byggande
 • förvaltning av bebyggelsen
 • boendefrågor.

Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

BKN

Statens bostadskreditnämnd, BKN:

 • bedriver utrednings- och analysverksamhet
 • ställer ut statliga kreditgarantier
 • lämnar stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag
 • administrerar bidrag till kommuner som utfärdar hyresgarantier
 • ställer ut förvärvsgarantier till långivare.
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler nyheter

Sammanslagning av myndigheter ska ge starkare analysfunktion på bostadsområdet. Foto: Ulf Söderlund.
FAKTA Boverket och BKN

Boverket

Boverket är förvaltningsmyndighet för:

 • frågor om byggd miljö
 • hushållning med mark- och vattenområden
 • fysisk planering
 • byggande
 • förvaltning av bebyggelsen
 • boendefrågor.

Boverket ansvarar också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde.

BKN

Statens bostadskreditnämnd, BKN:

 • bedriver utrednings- och analysverksamhet
 • ställer ut statliga kreditgarantier
 • lämnar stöd för omstrukturering av kommunala bostadsföretag
 • administrerar bidrag till kommuner som utfärdar hyresgarantier
 • ställer ut förvärvsgarantier till långivare.