Varan har lagts till i varukorgen

Trafikverket tar ansvar för tillgängligheten

Stationshuset i Vara är ett unik konstverk, men tillgängligheten för funktionshindrade är bara medioker.
Tågstationerna ska bli tillgängliga för äldre, barn och funktionshindrade. Men hur tillgängliga de ska bli väljer fastighetsägaren själv. Trafikverket satsar däremot fullt ut på spårområden och perronger.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Varas nymålade blå stationshus med tillhörande konstverk på taket syns lång väg.

– Från Trafikverket är vi mycket glada över att ha deltagit i detta konstprojekt som på ett kreativt och spännande sätt uppmärksammar kollektivtrafiken. Vara har nu en stationsmiljö som är så speciell att det inte finns någon motsvarighet i hela Sverige, säger Anna Hansson, sakkunnig i stationsfrågor på Trafikverkets regionkontor i Göteborg.

Ur ett mer praktiskt resenärsperspektiv så har stationshuset definitivt ingen unik miljö. Resenären möts av den vanliga väntsalen med de vanliga bänkarna och toaletterna. Kan man inte gå i huvudentréns trappor får man ta den gamla rullstolsrampen på baksidan. Och så lär det förbli enligt Vara kommun som äger stationshuset.

Detaljerade tekniska krav

Ändå ingår Vara resecentrum i storsatsningen "Stationer för alla" där Trafikverket lägger flera miljoner på varje station. Projektet har pågått sedan 2008 och en tredjedel av stationerna är avklarade. Resterande ska uppfylla TSD-kraven på tillgänglighet före 2013.

TSD, tekniska specifikationer för driftskompabilitet, är ett EU-direktiv med mycket detaljerade krav kring funktionsanpassning. Sedan 2008 gäller den som svensk lag och kraven på tågstationer är alltså betydligt högre än på andra offentliga platser i Sverige.

Fastighetsägaren väljer

Förklaringen är enkel – Trafikverket tillgänglighetsanpassar spårområden och perronger fram till stationshuset. Där tar fastighetsägarens ansvar vid, för att lämnas av till kommunen utanför fastigheten.

– Vi åtgärdar det som ligger på Trafikverkets mark, plattformar och perronger enligt TSD. Vi tar alltid kontakt med fastighetsägaren till stationshuset och kommunen så att de kan arbeta parallellt med oss kring till exempel taktila åtgärder, säger projektingenjör Mats Johansson som är inhyrd från WSP till projektet.

Taktila kartor och ledstråk

Tillbaks till Vara resecentrum, och vad Trafikverket faktiskt gjort där. Spårövergången har blivit bredare, så att man nu enklare kommer igenom med cykel, barnvagn och permobil. Själva perrongen har blivit tydligare uppmärkt med bland annat en informationstavla med punktskrift.

Åtgärderna kan variera mellan stationerna, men alla åtgärder följer samma standarder. Många av åtgärderna känns som självklar service till alla resenärer, till exempel sitt- och viloplatser i vindskydd, papperskorgar, ordentlig belysning, handledare i trappor och plankorsning för en ökad säkerhet. Andra som taktila kartor, ledstråk och mötesplatser för ledsagning är mer specifika för funktionshindrades behov.

– I snitt kostar en station cirka 5 miljoner kronor att åtgärda. Vissa stationer, som Södertälje är dyrare på grund av utformningen och storleken medan andra är lite billigare. Sedan något år görs allt arbete på totalentreprenad och det känns som om det blir lite effektivare, säger Mats Johansson

Exempel på åtgärder i Stationer för alla

 • ledstråk till och från samt på plattformarna
 • tydligt uppmärkt skyddszon på plattformar
 • lämplig lutning på ramper
 • bättre belysning, både allmän och på skyltar
 • taktil områdeskarta och taktila spårnummerskyltar
 • nya bänkar, soffor och lutningsbrädor
 • nya vind- och väderskydd
 • komplettering av ledstänger
 • kompletterande markering av trappor
 • kontrastmarkeringar på glaspartier, utskjutande ytor och föremål
 • anpassade knappsatser i hissar

 

Perrongen vid Vara station har blivit tydligare uppmärkt med bland annat en informationstavla med punktskrift.
FAKTA Stationer där arbete pågår under 2012

 • Bromölla
 • Sölvesborg
 • Karlshamn
 • Ronneby
 • Stenungsund
 • Södertälje Syd
FAKTA Åtgärder i Stenungsunds station

Stenungsund ligger längs med Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg.

 • Sätta upp taktila skyltar med områdesinformation.
 • Skapa ledstråk och varningszoner för synskadade
 • Skapa sitt- och viloplatser
 • Sätta upp papperskorgar och vindskydd
 • Bygga plankorsning för en ökad säkerhet
 • Bygga ut belysningen
 • Bygga ramper för att utjämna nivåskillnader
 • Sätta upp handledare/mötesplatser för ledsagning
 • Gångfållor för en ökad säkerhet
FAKTA Åtgärder vid Södertäljs Syd station

 • Sätta upp taktila skyltar med områdesinformation
 • Skapa ledstråk och varningszoner för synskadade
 • Skapa sitt- och viloplatser
 • Sätta upp papperskorgar och vindskydd
 • Bygga ut belysningen
 • Sätta upp handledare/mötesplatser för ledsagning
 • Bygga en hiss för att utjämna nivåskillnader
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Transportsystem Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Fler nyheter

Perrongen vid Vara station har blivit tydligare uppmärkt med bland annat en informationstavla med punktskrift.
FAKTA Stationer där arbete pågår under 2012

 • Bromölla
 • Sölvesborg
 • Karlshamn
 • Ronneby
 • Stenungsund
 • Södertälje Syd
FAKTA Åtgärder i Stenungsunds station

Stenungsund ligger längs med Bohusbanan mellan Strömstad och Göteborg.

 • Sätta upp taktila skyltar med områdesinformation.
 • Skapa ledstråk och varningszoner för synskadade
 • Skapa sitt- och viloplatser
 • Sätta upp papperskorgar och vindskydd
 • Bygga plankorsning för en ökad säkerhet
 • Bygga ut belysningen
 • Bygga ramper för att utjämna nivåskillnader
 • Sätta upp handledare/mötesplatser för ledsagning
 • Gångfållor för en ökad säkerhet
FAKTA Åtgärder vid Södertäljs Syd station

 • Sätta upp taktila skyltar med områdesinformation
 • Skapa ledstråk och varningszoner för synskadade
 • Skapa sitt- och viloplatser
 • Sätta upp papperskorgar och vindskydd
 • Bygga ut belysningen
 • Sätta upp handledare/mötesplatser för ledsagning
 • Bygga en hiss för att utjämna nivåskillnader