Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Tillgänglighet med tilltalande lösningar
Tillgänglighet 5 nov 2012
Utomhusmiljön är i fokus och skriften Tilltalande tillgänglighet visar på lösningar för nivåskillnader, ledstråk och kontrastmarkeringar, ramper, trappor och ledstänger.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Tillgänglighet är en funktionsaspekt som kan delas upp i delfunktioner som att kunna ta sig fram, orientera sig, sitta ned och inte snubbla.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Gångfartsgator med fredade gångzoner, ledlinjer och plats för både bilar och cyklar är ett av problemen som tas upp i skriften Tilltalande tillgänglighet.
FAKTA Innehåll i Tilltalande tillgänglighet

  • Tilltalande tillgänglighet behandlar tillgänglighet till ytor för gångtrafik på allmänna platser, dvs på gator, vägar, torg och parker.
  • Frågor som berör övergångsställen, lekplatser, ljudmiljö, skyltning eller vegetation tas inte upp i rapporten.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Gångfartsgator med fredade gångzoner, ledlinjer och plats för både bilar och cyklar är ett av problemen som tas upp i skriften Tilltalande tillgänglighet.
FAKTA Innehåll i Tilltalande tillgänglighet

  • Tilltalande tillgänglighet behandlar tillgänglighet till ytor för gångtrafik på allmänna platser, dvs på gator, vägar, torg och parker.
  • Frågor som berör övergångsställen, lekplatser, ljudmiljö, skyltning eller vegetation tas inte upp i rapporten.