Varan har lagts till i varukorgen

Svenska riktlinjer för gröna tak

Teknik 16 okt 2012
Initiativet med leverantörsoberoende riktlinjer drivs av Skanska, SLU och Green Roof Asscociation. De stora leverantörerna är också delaktiga i arbetet. Bild Veg Tech.
Både tekniska frågor och själva arbetsprocessen adresseras i arbetet som drivs av Skanska. Leverantörsoberoende riktlinjer för vegeterade tak kommer att finnas vid årsskiftet.

Praktiska riktlinjer för hur taken ska konstrueras finns både i Tyskland och Nordamerika, men inte i Sverige.

FLL, Guideline for the Planning, Execution and Upkeep of Green-Roof Sites, tar inte bara upp tekniska frågor som uppbyggnaden av tak och krav på tätskikt utan adresserar också mjukare frågor som samarbete i projektering.

Leverantörer bestämmer i Sverige

I Sverige får man nöja sig med den information man kan få från leverantörer av till exempel sedumtak. Även om de levererar teknisk information och ritningsunderlag är det långt ifrån generisk information som kan tillämpas oavsett var och hur man ska anlägga taket.

Men ett projekt pågår för att ta fram leverantöroberoende riktlinjer för Sverige. Per Danielsson på Skanska driver frågan inom ramen för SBUF.

-Vi på Skanska behöver själva lära oss mer, och det ledde till idén om att ta fram en svensk standard. Till en början med blir det riktlinjer, men SIS är öppna för att arbetet på sikt ska generera en standard, säger Per Danielsson.

Frågor som adresseras:

  • tidigt samarbete i takprojekt
  • ta höjd för grönt tak
  • bärighet
  • brandklassning
  • uppbyggnad av tak
  • krav på tätskikt.

-Många vet ganska lite om vad gröna tak är och vad de innebär, förutom att de är uppbyggda av jord och växter. Det är också många som inte vet vad de innebär för husen och miljön trots att vi har haft dem i 20 år. Vi har mött ett intresse både hos byggare och leverantörer för arbetet med riktlinjerna, säger Per Danielsson.

Arbetet med riktlinjerna pågår under hela 2012 och vid årsskiftet kommer resultatet att presenteras i en SBUF-rapport.

Vad skiljer sedumtaket på busshållplatsen från sedumtaket på kontorsbyggnaden?
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Projektering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Vad skiljer sedumtaket på busshållplatsen från sedumtaket på kontorsbyggnaden?