Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Strategisk planering av grönstruktur
Hållbarhet 2 nov 2012
Över 240 kommuner saknar tydlig strategi för hur de ska utveckla och vårda sina grönområden. Med rapporten Grönstruktur i landets kommuner ger Boverket inventerings- och analysstöd.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bebyggelsen förtätas, klimatet förändras, ekosystemtjänster och folkhälsa fokuseras samtidigt som landskapsperspektivet  blir allt viktigare.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

De 47 markerade kommunerna har grönstrukturprogram eller grönstruktur i översiktsplan, och dokumenten finns utlagda på hemsidan. Källa: Boverket.
FAKTA Rapportens målsättning

 • Ge kommuner inspiration till planering av grönstruktur.
 • Bidra till bättre planeringsunderlag för grönstruktur i Sveriges
  kommuner.
FAKTA Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

 • Ökad tillämpning av strategisk grönstrukturplanering är en viktig del i arbetet med det femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
 • I april 2012 beslutade regeringen att det ska finns natur- och grönområden och grönstråk med god kvalitet och tillgänglighet i närhet till bebyggelsen.
 • Rapportens statistik och sammanställning kan användas som underlag vid utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö.
Fördjupningsmaterial

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

De 47 markerade kommunerna har grönstrukturprogram eller grönstruktur i översiktsplan, och dokumenten finns utlagda på hemsidan. Källa: Boverket.
FAKTA Rapportens målsättning

 • Ge kommuner inspiration till planering av grönstruktur.
 • Bidra till bättre planeringsunderlag för grönstruktur i Sveriges
  kommuner.
FAKTA Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

 • Ökad tillämpning av strategisk grönstrukturplanering är en viktig del i arbetet med det femtonde miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö.
 • I april 2012 beslutade regeringen att det ska finns natur- och grönområden och grönstråk med god kvalitet och tillgänglighet i närhet till bebyggelsen.
 • Rapportens statistik och sammanställning kan användas som underlag vid utvärdering av miljömålet God bebyggd miljö.
Fördjupningsmaterial