Varan har lagts till i varukorgen
Stödet till solel förlängs
Energi 1 okt 2012
Solcellsstödet är uppskattat. Målet är att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med 3,3 GWh. Det har redan överträffats med råge.
Regeringen föreslår att investeringsstödet för solceller förlängs till och med år 2016. Förslaget återfinns i budgetpropositionen för nästa år och innebär att ytterligare 210 miljoner kronor avsätts för solceller.

År 2009 infördes ett statligt stöd för installation av solceller i Sverige. Syftet var att öka användningen av solcellssystem och sänka systemkostnaderna.

Stödet blev mycket uppskattat. Antalet anläggningar har ökat och kostnaderna har sjunkit.

Förlängs till 2016

Solceller är i dag fortfarande inte kommersiellt konkurrenskraftiga i jämförelse med andra etablerade tekniker på marknaden. Regeringen har därför beslutat att förlänga stödet. I budgetpropositionen för 2013 föreslår regeringen att investeringsstödet för solceller förlängs till och med 2016.

210 miljoner extra

Regeringen föreslår i budgeten att 210 miljoner kronor avsätts för stödet under perioden 2013 till 2016.

För perioden 2009 till 2011 avsattes 222 miljoner kronor och under 2012 finns 60 miljoner kronor avsatta.

Målet har redan överträffats

Målet med stödet är att den årliga elproduktionen från solceller ska öka med 3,3 GWh. Det målet har redan uppnåtts. Beräknad elproduktion från samtliga anläggningar som färdigställts och som har fått stöd utbetalt är 3,7 GWh.

FAKTA Fakta om stödet

Investeringsstödet för solceller riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2012.

Stödnivån är maximalt 45 procent av investeringskostnaden.

Det finns ett tak för stödet på 1,5 miljoner kronor per solcellssystem och de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 40 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fakta om stödet

Investeringsstödet för solceller riktas till alla typer av aktörer, såväl företag och offentliga organisationer som privatpersoner.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2012.

Stödnivån är maximalt 45 procent av investeringskostnaden.

Det finns ett tak för stödet på 1,5 miljoner kronor per solcellssystem och de stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 40 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Fördjupningsmaterial