Varan har lagts till i varukorgen

Satellitdata underlättade räddningsarbete

Aktiveringen gjordes under pågående översvämning för att stötta med informationsunderlag till lägesbilden. Bild: MSB Kartbild Mariannelund i somras.
Systemet trycktestades när Småland översvämmades i somras. Det underlättade arbetet med att förutse när översvämningarna skulle kulminera, var dämningar fanns och vilka faktiska platser som var översvämmade.
Satellitdatatjänsten GIO EMS Mapping, karttjänsten som ger en aktuell lägesbild vid naturkatastrofer och humanitära kriser användes på riktigt för första gången under sommarens häftiga regn över Småland.
Fortsätt att läsa - prova 14 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 14 dagar utan kostnad. Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Vägar och gator Miljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter