Varan har lagts till i varukorgen
Regeringen vill förlänga tid för att bli certifierad KA
Energi 11 okt 2012
Regeringen vill förlänga övergångstiden för KA för att undvika stopp för nya byggprojekt. Foto: Ulf Söderlund.
Vid årsskiftet skulle möjligheten att bli utsedd till kontrollansvarig, KA, utan att vara certifierad upphöra. Regeringen vill nu förlänga den tiden med ett halvår så att tillräckligt många KA ska hinna certifieras.

I en promemoria föreslår Socialdepartementet att övergångsperioden för krav på certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen förlängs till halvårsskiftet 2013. Samtidigt vill man skärpa förutsättningarna, från särskilda skäl till synnerliga skäl.

Rättelse

I promemorian finns även förslag om att rätta en felaktig hänvisning till en lagparagraf. En hänvisning i kapitel 15, paragraf 10 till kapitel 6, paragraf 37 ska ändras till kapitel 6, paragraf 33.

Fler förslag

Boverket har lämnat en skrivelse till regeringen med fler förslag till förändringar i PBL. Dessa är dock inte lika akuta som frågan om KA, så dessa förslag kommer i en senare proposition.

Inget beslut

Regeringens ambition är att de föreslagna ändringarna ska kunna träda i kraft den 1 januari 2013. Detta är än så länge bara en promemoria. Innan ändringarna kan bli verkliga måste en proposition lämnas till riksdagen som sedan beslutar i frågan.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Lov och tillsyn Produktion Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial