Varan har lagts till i varukorgen
Pengaregn över byggsektorn
Energi 17 okt 2012
120 miljoner kronor satsas på ett program för energieffektiva byggnader. Erfarenheterna från programmet ska användas vid framtagning av nya energikrav. Foto: Anders Wester
Budgeten för 2013 innehåller många intressanta satsningar i byggsektorn. Regeringen föreslår bland annat att 11,5 miljarder kronor satsas på forskning och innovation.

Regeringen har nyligen lämnat sitt budgetförslag för 2013 till riksdagen. Förslaget presenteras i budgetpropositionen, Prop. 2012/13:1. Enligt förslaget finns det ett reformutrymme på cirka 23 miljarder kronor för nästa år.

Budgeten innehåller många delar som är intressanta för byggsektorn, nedan följer en sammanfattning av det viktigaste.

Energiområdet

Regeringen föreslår ett antal reformer för en långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv energi-, klimat- och miljöpolitik som minskar skadliga utsläpp och påverkan på miljön. För området energipolitik föreslås en satsning på 2,9 miljarder kronor.

Storsatsning på energiforskning

Regeringen storsatsar på energiforskningen. De kommande tre åren föreslås en satsning på cirka 1,3 miljarder kronor per år. Från år 2016 ska satsningen öka permanent till 1,4 miljarder kronor per år.

Forskningen kommer bland annat handla om att utveckla solcells- och vågkraftsteknik, och att ta fram framtidens el- och hybridbilar.

Program för energieffektiva hus

Regeringen föreslår att 120 miljoner kronor satsas på att utveckla energieffektiva byggnader för framtiden.

Bakgrunden till detta är EU-direktivet som säger att alla nya byggnader från år 2021 ska vara så kallade "Nära-noll-energi-byggnader". Exakt vad detta innebär vet vi inte. För att regeringen ska kunna bestämma hur hårda framtidens energikrav ska vara behövs mer information om olika lågenergibyggnader.

Pengarna kommer därför att användas till ett program där man ska ta fram det kunskapsunderlag som behövs för hur framtidens energieffektiva hus ska byggas. Erfarenheterna från programmet ska sedan ligga till grund för de nya energikrav som ska gälla alla nya byggnader från år 2021.

Stödet till biogas och solel förlängs

Regeringen föreslår en förlängning och förstärkning av stödet till innovativ biogas. Fram till år 2016 föreslås en satsning på 280 miljoner kronor. Detta adderas till tidigare aviserade satsning på 60 miljoner kronor för år 2013.

Pengarna ska användas för att öka produktionen, förbättra distributionen och öka användningen av biogas. Bakgrunden till satsningen är att våra fordon ska kunna vara oberoende av fossila bränslen till 2030.

Regeringen föreslår att investeringsstödet för solceller förlängs till och med år 2016. Förslaget innebär att 210 miljoner kronor avsätts för stödet under perioden 2013 till 2016. Se mer information om detta i artikeln "Stödet till solel förlängs".

Boende och byggande

Inom området boende och byggande föreslås också flera satsningar.

Regeringen vill att det ska bli billigare för byggföretagen att använda byggstandarder och eurokoder. Boverket får därför ett uppdrag att utreda detta.

Regeringen föreslår att länsstyrelserna får 30 miljoner kronor extra under åren 2013–2016 för att korta handläggningstiderna för överklagande ärenden enligt plan- och bygglagen (PBL).

Regeringen vill även skapa enklare och tydligare regler för byggande. Ett område där byggreglerna bör ses över och förenklas ytterligare är student- och ungdomsbostäder. Boverket får detta uppdrag.

Utbudet av bostäder bör öka. Dels för att möjligheten att flytta till studier eller arbete ska förbättras dels för att öka valfriheten. Regeringen föreslår därför flera förändringar av den kommunala fastighetsskatten.

Övriga satsningar

Infrastruktur

För att knyta ihop landet, underlätta resor mellan hem och arbete samt transport av varor vill regeringen öka investeringarna inom infrastruktur med 106 miljarder kronor under perioden 2014 - 2025 jämfört med den tidigare perioden 2010 - 2021.

Forskning och innovation

För att skapa förutsättningar för nya produkter och bättre metoder som kan ge tillväxt föreslår regeringen att ytterligare 11,5 miljarder kronor satsas på forskning och innovation under perioden 2013-2016.

Under hösten presenteras detaljerna i en särskild proposition.

För djupare information

Bygginfo har/kommer att publicera artiklar med mer information om några av ovanstående satsningar. Läs dom genom att klicka på länkarna till höger under rubriken "relaterade länkar".

Ni kan även läsa mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats.

FAKTA Viktigaste delarna för byggsektorn

Energiområdet:

 • stor satsning på energiforskning
 • program för energieffektiva hus
 • stödet till biogas och solel förlängs.

Boende och byggande:

 • billigare använda standarder och eurokoder
 • korta handläggningstider för överklagande
 • enklare regler för studentbostäder
 • öka utbudet av bostäder

Övriga satsningar

 • ökad satsning på infrastruktur
 • forskning och innovation
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bestämmelser Lov och tillsyn Hållbarhet Tillgänglighet Vägar och gator
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Viktigaste delarna för byggsektorn

Energiområdet:

 • stor satsning på energiforskning
 • program för energieffektiva hus
 • stödet till biogas och solel förlängs.

Boende och byggande:

 • billigare använda standarder och eurokoder
 • korta handläggningstider för överklagande
 • enklare regler för studentbostäder
 • öka utbudet av bostäder

Övriga satsningar

 • ökad satsning på infrastruktur
 • forskning och innovation
Fördjupningsmaterial