Varan har lagts till i varukorgen

Mät bostadsytan på rätt sätt

Bostäder 25 okt 2012
En ny broschyr från Sis ska bidra till färre konflikter om arean på bostadsytor.
Felmätta bostäder orsakar ofta konflikter mellan hyresvärd och hyresgäster eller mellan köpare, säljare och mäklare. En ny broschyr förklarar hur arean ska mätas på rätt sätt.

Broschyren sammanfattar de regler som finns i standarden för areamätning, Area och volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler, SS 21054:2009.

Målet är att fler ska göra rätt från början så att tvisterna blir färre. Broschyren ges ut av SIS, Swedish Standards Institute, men flera av branschens organisationer har varit med i arbetet med att ta fram den.

Area- och volymbegrepp

Standarden innehåller definitioner av area- och volymbegrepp, information om tillämpning och omfattning, samt regler för beräkning och redovisning av area och volym hos husbyggnader och delar av husbyggnader.

Nyproduktion och befintliga hus

Standarden ska tillämpas vid area- och volymberäkning för alla slags husbyggnader. Den gäller för både nyproduktion och i befintligt hus.

Den kan användas såväl vid planering och projektering som vid bygglov, taxering, värdering, hyressättning, förvaltning samt för statistisk bearbetning.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik Produktion Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial