Varan har lagts till i varukorgen
Hårdare krav på effektivisering
Energi 26 okt 2012
Europeiska ministerrådet har antagit det nya direktivet om energieffektivisering. När direktivet har publicerats har medlemsstaterna till juni 2014 på sig att uppfylla kraven.

Det nya energieffektiviseringsdirektivet ska öka utvecklingstakten och ersätter två äldre direktiv, dels energitjänstedirektivet (2006/28/EG), dels kraftvärmedirektivet (2004/8/EG).

Glapp på tre procent

Om alla åtgärder genomförs ska energieffektiviseringen landa på minst 17 procent till 2020. Direktivet beskriver lägstanivån för medlemsstaterna och EU-kommissionens förhoppning är att det finns en vilja att göra bättre.

För att täcka glappet upp till önskade 20 procents effektivisering finns möjlighet för medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder i transportsektorn, som nu också omfattas av direktivet.

Kontrollstation 2015

Senast den 30 juni 2014 ska kommissionen bedöma vilka framsteg som har gjorts samt sannolikheten för att unionen år 2020 ska kunna uppnå en primärenergianvändning på högst 1 474 Mtoe (Megaton oljeekvivalenter) eller en slutlig energianvändning på högst 1 078 Mtoe .

Direktivet ska implementeras

De nya nationella regelverken som krävs kommer alltså att behöva träda i kraft senast i juni 2014.

Näringsdepartementet har tillsatt sex interna arbetsgrupper som ska ta fram förslag till genomförandet i Sverige av de olika delarna i direktivet.

Departementet planerar att ha en departementspromemoria med förslag till lagstiftning klar i februari 2013 och en proposition planeras till hösten 2013.

Veronica Eade
Redaktör, VVS
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Bostäder Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter