Varan har lagts till i varukorgen

Gummimatta blir taktilt ledstråk

Gummimattor från Matting fungerar som ledstråk på känsliga golv bland annat i Alingsås station hos Jernhusen. Foto: Thomas Brock
Känsliga golv och modernt serviceutbud sätter käppar i hjulen för taktila ledstråk. Jernhusen har utvecklat sin egen strategi och dammsugit marknaden på smarta produkter för att göra resecentra mer tillgängliga.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Under fyra år har fastighetsbolaget Jernhusen inventerat samtliga sina stationshus, och åtgärdat ungefär 40 av dem enligt HIN. De har arbetat hand i hand med Trafikverket sedan projektet "Stationer för alla" startade 2008.

Taktila ledstråk i känsliga golv

Hinderfria gångvägar ska finnas från plattform, genom stationsbyggnad och lämnas av på ett korrekt sätt utanför stationen. Det innebär att Trafikverket, fastighetsägaren och kommunen behöver hitta gemensamma lösningar.

– Ledstråken har varit en utmaning. Det finns inte så mycket forskning och information om hur man utformar ledstråk inomhus och våra stationshus är ofta speciella eftersom de är k-märkta, säger Thomas Brock som är tillgänglighetskoordinator på Jernhusen.

Gångvägsmarkeringarna ska vara lättstädade och fästa ordentligt mot underlaget, de ska vara brandsäkra och miljövänliga. Att fräsa ner eller skruva fast är inte ett alternativ i k-märkta golv.

– Vi har provat tejp och det fungerar på vissa golv medan målade ledstråk fungerar på andra. Efter mycket letande har vi hittat en gummimatta från en leverantör i Helsingborg som uppfyller alla kraven och fungerar på olika sorters golv.

Svårt få det rätt

Nyrenoverade Borlänge resecentrum uppfyller de högre kraven i TSD, tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, som är en lagstiftning om tillgänglighet som gäller för resecentra. Den har betydligt mer detaljerade tekniska krav än svenska HIN.

Ändå har synskadade problem med informationstavlor som sitter för högt upp och ledstråk som vare sig leder till kiosk, restaurang, bankomat eller biljettautomat.

– Taktila gångvägsmarkeringar fungerar inte på alla stationer eftersom det bara skulle bli ett myller av markeringar. Därför får vissa karta med punktsrkift istället trots att det egentligen är mindre funktionellt för dem som behöver informationen. Eller så söker vi dispens från kraven.

40 extra lux

Belysningen vid huvudingång, trappor och slutet av ramper samt längs med den hinderfria gångvägen ska nå upp till 100 lux. Om det inte är dagsljus så ska ledstråket belysas med minst 40 lux till, och i en kallare färgtemperatur.

– Det här skapar problem eftersom kraven för gångstråken skapar obehag för seende resenärer. Omgivningarna utanför gångstråket uppfattas lätt som mörka och skrämmande.

Revidering pågår

Det är inte bara svenska Jernhusen som tycker att belysningskraven och gångvägsmarkeringarna är ett problem. Därför pågår en översyn av de höga kraven i TSD.

De nationella kraven i varje land ska räcka, och de tekniska kraven ska ersättas med funktionskrav. Den reviderade TSD:n träder troligen i kraft vid årsskiftet 2013-2014, om omröstningen våren 2013 går som planerat.

FAKTA TSD hårdare än HIN

  • Lagtekniskt styrs arbetet av Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) som är en gemensam europeisk lagstiftning sedan 2008.
  • Enligt TSD-reglerna ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare tillhandahålla all relevant information om tillgänglighet och förutsättningar för tillträde för funktionshindrade avseende tåg och stationer.
  • Stationer som inte ligger på stambana behöver bara uppfylla kraven i HIN.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Tillgänglighet Teknik Projektering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

FAKTA TSD hårdare än HIN

  • Lagtekniskt styrs arbetet av Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) som är en gemensam europeisk lagstiftning sedan 2008.
  • Enligt TSD-reglerna ska järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare tillhandahålla all relevant information om tillgänglighet och förutsättningar för tillträde för funktionshindrade avseende tåg och stationer.
  • Stationer som inte ligger på stambana behöver bara uppfylla kraven i HIN.