Varan har lagts till i varukorgen

Fusk med asbestsanering ökar

Arbetsmiljö 30 okt 2012
Problemet med asbest underskattas i Sverige, och det är ännu värre i många andra länder. Kartläggning och korrekt sanering är ett absolut krav om inte byggnadsarbetarnas hälsa ska sättas på spel.
När miljonprogrammen renoveras slår fusket med sanering av asbest igenom på bred front. I värsta fall fortsätter renoveringen utan att någon saneringsfirma kallas in överhuvudtaget. Och trots upphandlingsstöd och hjälp med kravställan slarvar beställare med upphandling och kontroll.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Ansvaret vilar tungt på beställare och platschef. Om asbest upptäcks ska de omedelbart stoppa renoveringen eller ombyggnaden, anmäla problemet till Arbetsmiljöverket och kalla in saneringsfirma.

På arbetsmiljömässan Gilla jobbet berättade både elektrikernas fackliga skyddsombud och andra om platschefer som mörkar risken med asbest eller underlåter att stoppa arbete när asbest upptäcks.

Som anställd gäller det att se upp och att våga driva sina rättigheter genom skyddsombudet.

– När vi inspekterar en byggarbetsplats som sanerar så stänger vi den över hälften av gångerna eftersom saneringsarbetet gärs på ett felaktigt och farligt sätt. Men lika ofta fortsätter arbetet så snart vi vänt ryggen till, säger Jörgen Eriksson som är ombud på Byggnads.

Vanligaste bristerna vid kontroll

 1. Otillräckligt undertryck i saneringsytrymme – partiklar sprids utanför
 2. Maskinell utrustning felaktigt installerad – dålig luftrening
 3. Andningsskydd används felaktigt eller inte alls – asbest dras ner i luftvägarna
 4. Brister i upphandling och praktisk kontroll.

Kunskaps- och stödpaket används för lite

Beställare och platschef ska se till att underleverantören har tillstånd, kompetens, utrustning med mera för sanering. De ska kontrollera att jobbet görs på rätt sätt – eller stoppa arbetet.

Till sin hjälp har de både lagstiftning och ett komplett upphandlingspaket med skall-krav och avtalsvillkor från Svenska Miljöinstitutet, Sveriges Byggindustrier och Byggnads. Ändå görs många saneringar fortfarande på ett hälsofarligt sätt.

Någon heltäckande statistik eller uppföljning finns däremot inte vare sig hos Arbetsmiljöverket eller fackförbund.

– I Sverige är inte asbest tillräckligt prioriterat. Det innebär tyvärr att fler unga människor kommer att få problem när renoveringen av miljonprogrammet sätter igång på allvar.

Sven Berg som är ansvarig för asbestsenheten på företaget Industri och skadesanering håller med. Han berättar om enskilda hantverkare som tar kontakt med frågor om misstänkta material. Privata och offentliga uppdragsgivare är lika dåliga att asbestsanera korrekt.

– När LOU används läggs för stor vikt vid priset. Skampriser som uppenbart inte går ihop med god kvalitet på utfört arbete vinner upphandlingar. Sedan blir det problem när jobbet inte utförs rätt, säger Sven Berg.

Ta hjälp av ID06

Oseriösa företag kan blockeras genom att ID06-krav används i upphandlingen. Det ingår också i det material kring upphandling av asbest som finns att ladda ner på Byggindustriernas hemsida.

Men om byggherren eller platschefen tillåter eller uppmuntrar fusk hjälper få kontrollsystem.

Eftersom asbestsaneringen är dyr finns det risk att man slarvar med säkerheten för att få ner priset, det tror Jörgen Eriksson, ombudsman på Byggnads.
FAKTA Högrisk i miljonprogrammet

 • Kakelfix
 • Rörböjar
 • Golvlim
 • Armering av mattor
 • Ventilation
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bostäder Renoveringar Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Eftersom asbestsaneringen är dyr finns det risk att man slarvar med säkerheten för att få ner priset, det tror Jörgen Eriksson, ombudsman på Byggnads.
FAKTA Högrisk i miljonprogrammet

 • Kakelfix
 • Rörböjar
 • Golvlim
 • Armering av mattor
 • Ventilation