Varan har lagts till i varukorgen

Enklare lämna in farligt avfall

Miljö 24 okt 2012
Kunden öppnar avlämningsluckan och ställer avfallet i en back. När avfallsbacken ställts på avlämningsbandet hämtas en ny back och ställs på plats till nästa kund.
En automatiserad, trygg och brandsäker återvinningsstation för farligt avfall testas av Stockholms stad. Målet är att farligt avfall ska kunna samlas in dygnet runt.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning

Miljöstationen kan ta emot farligt avfall från 50 kunder innan den måste tömmas.

Konstruktionen gör det möjligt att i framtiden hålla miljöstationen öppen dygnet runt. När stationen går i produktion ska den också utseendemässigt passa in i stadsbilden.

Trygg lämning

Kunden öppnar avlämningsluckan och ställer avfallet i en back. Om man glömmer stänga luckan efter sig stängs den automatiskt efter fyra minuter. Sedan är avlämningsluckan låst medan backen med avfallet transporteras in i stationen.

När avfallsbacken ställts på avlämningsbandet hämtas en ny back och ställs på plats till nästa kund. Så snart som den nya tomma backen är på plats kan nästa person lämna sitt avfall.

Kunder som lämnar avfall till miljöstationen kan inte komma i kontakt med andra kunders avfall. Då man lämnat sitt avfall försvinner det in i stationen, och det är bara tömningspersonal som kommer i kontakt med avfallet.

Säker tömning

När containern är full låser den sig så att det inte går att fylla på med mer avfall innan den tömts. Entreprenör bli informerad genom larm. Endast utbildad personal tömmer stationen.

Egen brandcell med skumlucka

Containern är byggd som en egen brandcell med en fläkt som drar ut luft så att ångor ventileras ut.

Invändigt finns två pulverkulor för att släcka en eventuell brand. Stationen är även försedd med en så kallad skumlucka, där brandförsvaret kan koppla till slang och påbörja brandbekämpning utan att öppna containern.

Testperiod

Stockholms stad, KTH och Smireko ska testa återvinningsstationen under åtta månader på två återvinningscentraler. 

Under testperioden studeras hur stationen beter sig under olika årstider, till exempel vilka problem som uppstår med kyla och regn, hur det fungerar att öppna avlämningsluckan med mera. Även faktorer som hur stationen reagerar beroende på hur avfall placeras kommer att studeras

Kunden lämnar sitt avfall genom luckan.
FAKTA Snabbfakta prototypen

  • Mått: 3950*2500*2500mm
  • Ytan den upptar: ca 10m2.
  • Material: tätsvetsad plåtcontainer
  • Brandklassning: brandisolering, klassning EI60.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Kunden lämnar sitt avfall genom luckan.
FAKTA Snabbfakta prototypen

  • Mått: 3950*2500*2500mm
  • Ytan den upptar: ca 10m2.
  • Material: tätsvetsad plåtcontainer
  • Brandklassning: brandisolering, klassning EI60.