Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Ängstak tar marknadsandelar
Miljö 16 okt 2012
De semiintensiva torrängstaken utmanar sedumtaken och höjer värdet på fastigheterna. Om bärigheten tillåter ett semiintesivt eller intensivt tak finns flera intressanta miljöer att välja mellan.
Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Moderna vegeterade tak har använts i Sverige sedan 1990-talet. Runt sekelskiftet tog användningen fart, och i dag läggs många extensiva tak på större kontorsfastigheter när de renoveras. Det finns också flera färdiga produkter på marknaden som underlättar läggningen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

Ett humlebo stöttar biologisk mångfald och väcker intresse på taket. Bild. Augustendals Takträdgård
FAKTA Tre grundtyper av tak

  • Extensiva

Vikt ca 50 kg/m2, överbyggnad under 20 cm cm och torktåligt växtmaterial av skärgårds- eller fjälltyp, till exempel mossor, lavar och sedumväxter. 
Behöver ingen skötsel efter anläggning och etablering. Finns ingen risk för rotinträngning eller andra skador på takbeläggning eller stomme.

  • Semiintesiva

Vikt ca 130 kg/m2, överbyggnad ca 12- 100 cm samt ängsliknande karaktär med gräs och örter. Kan hålla inslag av perenner och buskar.
Får antingen ett vildvuxet och torrt uttryck i slutet av växtsäsongen, eller så behövs skötsel och bevattning under torrperioder.
Behöver troligen näringstillförsel med några års mellanrum.

  • Intensiva

Vikt upp till 700 kg/m2, överbyggnad över 20 cm samt trädgårdsliknande karaktär med perenner, buskar och träd.
Behöver lika mycket skötsel och mer bevattning än en vanlig trädgård på mark.

Malin Juell-Skielse
Redaktör, Anläggning
Bevaka ämnen i artikeln

Miljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Ett humlebo stöttar biologisk mångfald och väcker intresse på taket. Bild. Augustendals Takträdgård
FAKTA Tre grundtyper av tak

  • Extensiva

Vikt ca 50 kg/m2, överbyggnad under 20 cm cm och torktåligt växtmaterial av skärgårds- eller fjälltyp, till exempel mossor, lavar och sedumväxter. 
Behöver ingen skötsel efter anläggning och etablering. Finns ingen risk för rotinträngning eller andra skador på takbeläggning eller stomme.

  • Semiintesiva

Vikt ca 130 kg/m2, överbyggnad ca 12- 100 cm samt ängsliknande karaktär med gräs och örter. Kan hålla inslag av perenner och buskar.
Får antingen ett vildvuxet och torrt uttryck i slutet av växtsäsongen, eller så behövs skötsel och bevattning under torrperioder.
Behöver troligen näringstillförsel med några års mellanrum.

  • Intensiva

Vikt upp till 700 kg/m2, överbyggnad över 20 cm samt trädgårdsliknande karaktär med perenner, buskar och träd.
Behöver lika mycket skötsel och mer bevattning än en vanlig trädgård på mark.