Varan har lagts till i varukorgen

Utökade konstruktionsregler dröjer till sommaren

Konstruktion 9 nov 2012
En orsak till förseningen är att sprickors inverkan på hållfastheten hos limträ tagit längre tid att utreda än beräknat. Foto: Ulf Söderlund.
Boverkets utökade konstruktionsregler, EKS 9, blir försenade och kommer inte att träda i kraft förrän vid halvårsskiftet 2013. Ursprungligen var de tänkta att börja gälla från 1 januari 2013.

I dagsläget täcker EKS inte alla eurokodsdelar. Boverket hade i våras en remiss ute med förslag till utökning av Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS.

Ändringar i EKS

De eurokod-delar som ska införlivas genom EKS 9 är om laster och verifieringsmodeller för:

  • silos
  • behållare
  • cisterner
  • kranbanor.

Samtidigt är det tänkt att några befintliga regler ska ändras eller förtydligas.

Förseningen

Orsaken till att reglerna försenas ett halvår är bland annat att reglerna för reduktion av limträbalkars tvärsnitt till följd av sprickbildning krävde mer utredning än vad som bedömdes inledningsvis.

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Bestämmelser Kyla Projektering Bostäder
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Fler nyheter