Varan har lagts till i varukorgen

Sprinklers tillåter avsteg i BBR

Konstruktion 1 nov 2012
Genom att installera sprinkler i en byggnad öppnas möjlighet att göra avsteg från de detaljkrav som BBR ställer på byggnader enligt förenklad dimensionering. Foto: Ulf Söderlund.
Installation av sprinklersystem gör byggnader betydligt mindre beroende av räddningstjänstens insats för att begränsa bränders utveckling och spridning. Det ger förutsättningar för avsteg från de detaljkrav som BBR ställer på byggnader enligt förenklad dimensionering.

SP har med stöd av SBUF räknat på fem fiktiva fallstudier för att visa hur verifiering av brandsäkerheten i byggnader med sprinklersystem kan utföras.

Redovisning av fallstudier

SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har redovisat fallstudierna i rapporten ”Tekniska byten i sprinklade byggnader”.

Syftet med fallstudierna är att visa hur verifiering av brandsäkerhet i byggnader med sprinklersystem kan utföras och öka kunskapen bland projektörer om lämpliga tillvägagångssätt för verifieringar.

Två typer av sprinkler

Rapporten behandlar två typer av sprinklersystem:

 • automatisk vattensprinkler (även kallad konventionell sprinkler)
 • boendesprinkler.

Automatisk vattensprinkler kan användas i alla typer av lokaler medan boendesprinkler används i boendelika miljöer.

FAKTA De fem fallstudierna

De fem fall som studerats är:

 1. Brännbara ytskikt i ett flerbostadshus.

Här har man använt boendesprinkler för att tillåta brännbara ytskikt på väggarna i flerbostadshus.

 1. Förlängt gångavstånd till utrymningsväg i en affärslokal.

I det här fallet används automatisk vattensprinkler för att kompensera förlängt avstånd till utrymningsväg i en affärslokal.

 1. Minskat krav på fönster i en kontorsbyggnad.

Här används automatisk vattensprinkler som en kompenserande åtgärd för att minska brandklass på fönster i en brandcellsvägg.

 1. Brännbar fasad i flerbostadshus.

Här används boendesprinkler för att ha brännbart fasadmaterial i ett flerbostadshus. Observera att det tekniska bytet ryms inom förenklad dimensionering men gjordes ändå för att visa hur avsteget kan verifieras.

 1. Kombinationer av flera tekniska byten i en kontorsbyggnad.

Här används automatisk vattensprinkler som kompenserande åtgärd för att tillåta flera olika avsteg.

A. Ytskikt i Euroklass D – B i förenklad dimensionering.

B. Förlängt gångavstånd till utrymningsvägar.

C. Fönster i brandklass E 30 – EI 60 enligt förenklad dimensionering.

D. Fasadmaterial i Euroklass D – A enligt förenklad dimensionering.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Konstruktion Projektering Bestämmelser Lov och tillsyn Teknik
Fackområden

Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA De fem fallstudierna

De fem fall som studerats är:

 1. Brännbara ytskikt i ett flerbostadshus.

Här har man använt boendesprinkler för att tillåta brännbara ytskikt på väggarna i flerbostadshus.

 1. Förlängt gångavstånd till utrymningsväg i en affärslokal.

I det här fallet används automatisk vattensprinkler för att kompensera förlängt avstånd till utrymningsväg i en affärslokal.

 1. Minskat krav på fönster i en kontorsbyggnad.

Här används automatisk vattensprinkler som en kompenserande åtgärd för att minska brandklass på fönster i en brandcellsvägg.

 1. Brännbar fasad i flerbostadshus.

Här används boendesprinkler för att ha brännbart fasadmaterial i ett flerbostadshus. Observera att det tekniska bytet ryms inom förenklad dimensionering men gjordes ändå för att visa hur avsteget kan verifieras.

 1. Kombinationer av flera tekniska byten i en kontorsbyggnad.

Här används automatisk vattensprinkler som kompenserande åtgärd för att tillåta flera olika avsteg.

A. Ytskikt i Euroklass D – B i förenklad dimensionering.

B. Förlängt gångavstånd till utrymningsvägar.

C. Fönster i brandklass E 30 – EI 60 enligt förenklad dimensionering.

D. Fasadmaterial i Euroklass D – A enligt förenklad dimensionering.

Fördjupningsmaterial