Varan har lagts till i varukorgen

Snöskottare måste ha licens

Arbetsmiljö 23 nov 2012
Fastighetsägarna och Plåtslageriernas Riksförbund har träffat ett nytt avtal för att öka säkerheten kring snöskottning på tak. Foto:
Från nästa vinter måste snöskottare på tak vara licensierade. Annars kommer inte fastighetsbolagens och plåtslagarnas takskottningsförsäkringar att gälla.
Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning

Påtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna har kommit överens om ett nytt gemensamt snöskottningsavtal. Avtalet ska öka säkerheten både för dem som vistas på taket och människor som befinner sig nedanför på gatan. Dessutom ska mängden skador på takbeläggningar minska.

Per Forsling som ansvaret för förhandlingarna från Fastighetsägarnas håll är nöjd.

– Det känns väldigt bra och angeläget. Vi har jobbat på en ny överenskommelse ända sedan 2002 då en ung pojke dödades av ett isblock som föll ned på Drottninggatan i centrala Stockholm.

På plats inom två år

Den största nyheten är att alla som utför takskottning framöver måste vara licensierade. Nytt är också en tidsgräns som säger att takskottare måste vara på plats inom två timmar från att fastighetsägaren har bett om hjälp.

Även försäkringsbranschen står bakom det nya avtalet, där branschens medlemsbolag tröttnat på att betala ut ersättningar på grund av alla skador som orsakas på tak av snöskottare som inte kan sitt jobb.

Utbildning pågår

– Från nästa vinter kan du inte teckna takskottningsförsäkring om du inte använder licensierade takskottare, säger Thomas Dahlberg, vd för Plåtslageriernas Riksförbund.

Inom förbundet är man nu i full färd med att börja utbilda medlemsorganisationernas medarbetare, men utbildningen är även öppen för icke-medlemmar.

– Vi kommer knappast hinna utbilda alla om det kommer mycket snö tidigt i år. Men till nästa säsong ska alla som ha licens kunna få det.

I utbildningen får takskottarna lära sig vilka verktyg som ska användas, hur man undviker att äventyra människors liv och inte orsakar skador på taket.

Avtalet gäller för alla

Det nya avtalet kan avropas även av fastighetsägare och förvaltningsbolag som inte är medlemmar hos Fastighetsägarna.

Thomas Dahlberg ser ingen risk att avtalet ska medföra dyrare snöskottning.

– Nej, däremot hoppas vi att det ska få bort alla lycksökare och oseriösa aktörer från marknaden.

Avtalet gäller för perioden 15 november -15 april och omfattar avspärrning, skyddstäckning, besiktning före och efter säsong samt bortforsning av röjd snö och is.

Fördjupningsmaterial

Hans Hellberg Redaktör, Förvaltning
Redaktör, Förvaltning
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Transportsystem
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial